Naruszenia HIPAA – przykłady i ich konsekwencje dla firm z branży MedTech/HealthTech

Jan
Jan
Content Writer
Bartosz
Bartosz
Project Manager

Naruszenia HIPAA mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. W ciągu kilku ostatnich lat przekonało się o tym wiele przedsiębiorstwa z szeroko rozumianej branży MedTech. Na przykład, w 2018 roku firma Anthem Inc. została ukarana 16 milionami dolarów grzywny za wyciek danych 78,8 miliona osób. 

W 2020 roku Premera Blue Cross otrzymała karę 6,85 miliona dolarów za naruszenie danych 10 milionów osób. Rok później, Excellus Health Plan, CHSPSC LLC i Aetna musiały zapłacić kary w przedziale od 1 do 5,1 miliona dolarów za podobne naruszenia. 

W tym wpisie blogowym przyjrzymy się tym oraz wielu innym przykładom, omawiając typowe naruszenia HIPAA i dając wskazówki, jak wzmocnić bezpieczeństwo danych w ochronie zdrowia, by uniknąć podobnych kar. 

Naruszenia HIPAA – czym są?

Zrozumienie naruszeń HIPAA jest kluczowe dla każdego, kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie wrażliwych informacji o pacjentach w USA. Uchwalone w 1996 roku, amerykańskie prawo federalne definiuje te naruszenia jako nieprawidłowy dostęp lub udostępnianie danych osobowych pacjentów (PHI). 

Nieuprawnione ujawnienie dokumentacji medycznej i błędy w procedurach bezpieczeństwa to przykłady naruszeń, które mają poważne konsekwencje – zarówno prawne jak i etyczne.

Zasady i regulacje HIPAA

HIPAA wprowadziła trzy główne regulacje, które mają na celu ochronę danych pacjentów. Pierwsza, zasada prywatności, dotyczy ochrony informacji zdrowotnych, które można przypisać do konkretnej osoby. Druga, bezpieczeństwa, ustala standardy ochrony elektronicznych danych o stanie zdrowia. 

Ostatnią z nich jest  zasada powiadamiania o naruszeniach, która określa procedury zgłaszania wycieków informacji. Wszystkie te regulacje są egzekwowane przez Biuro Praw Obywatelskich Departamentu Zdrowia i Usług Ludzkich (HHS).

Klasyfikacja naruszeń  HIPAA

Naruszenia HIPAA klasyfikowane są w czterech poziomach, uwzględniając wagę wykroczeń oraz pozostałe okoliczności. 

Poziom 1 – Nieświadome naruszenie

Kara wynosi 100 dolarów za każde zaniedbanie, lecz nie więcej niż 50 000 dolarów. Dotyczy to sytuacji, gdy firma nie zdawała sobie sprawy z naruszenia i nie mogła go racjonalnie przewidzieć.

Poziom 2 – Naruszenie wynikające z zaniedbania

W przypadku naruszenia, które powinno było być rozpoznane, kara wynosi 1 000 dolarów za każde wykroczenie, lecz nie przekracza 50 000 dolarów. Chodzi o sytuacje, gdy firma mogła  uniknąć naruszenia, jeśli poświęciłaby więcej uwagi tematom przetwarzania danych pacjentów. 

Poziom 3 – Świadome zaniedbanie z próbą korekty:

Jeśli doszło do świadomego zaniedbania, ale podjęto próbę jego naprawy, kara to 10,000 dolarów za każde incydent, maksymalnie do 50 000 dolarów. W tym przypadku podmiot przetwarzający dane był świadomy incydentu, ale podjął kroki w celu jego naprawienia.

Poziom 4 – Świadome zaniedbanie bez próby korekty:

W najpoważniejszym przypadku, gdy doszło do świadomego zaniedbania i nie podjęto żadnych działań naprawczych, kara wynosi 50 000 dolarów za każde naruszenie. Dotyczy to sytuacji, gdy naruszający w pełni zdawał sobie sprawę z naruszenia i świadomie zignorował obowiązujące przepisy.

Klasyfikacja naruszeń HIPAA

Czynniki decydujące o wysokości kar za naruszenie HIPAA

Kary za naruszenie przepisów HIPAA są ustalane przez Biuro Praw Obywatelskich (OCR) na podstawie różnych czynników. Należą do nich: czas trwania naruszenia, liczba osób, których dotyczy, rodzaj danych, historia podmiotu przetwarzającego danych, kondycja finansowa i stopień szkody. Od 6 października 2023 roku, kary są dostosowywane do inflacji.

Naruszenia HIPAA – przykłady i ich konsekwencje

Nieautoryzowany dostęp do rekordów zdrowotnych

Pracownicy, którzy bez zezwolenia przeglądają dokumentację zdrowotną, mogą spotkać się z surowymi konsekwencjami. Na przykład, Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles otrzymał karę 865 000 dolarów za taki przypadek.

Brak analizy ryzyka

Brak analizy ryzyka w organizacji może prowadzić do wysokich kar. Na przykład firma Premera Blue Cross została ukarana na 6 850 000 dolarów, a Excellus Health Plan na 5 100 000 dolarów.

Niewłaściwe zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa

Niewłaściwe wewnętrzne regulacje w zarządzaniu ryzykiem mogą skutkować dużymi karami, jak w przypadku Departamentu Zdrowia Alaski (1,7 miliona dolarów) i Uniwersytetu Massachusetts (650 000 dolarów).

Odmowa dostępu do rekordów zdrowotnych

Nieudzielanie pacjentom dostępu do ich dokumentacji zdrowotnej jest poważnym naruszeniem. Za tego typu działanie Great Expressions Dental Center zapłaciło 80 000, a Cignet Health 4 300 000 dolarów. 

Brak umów biznesowych zgodnych z HIPAA

Firma MedEvolve Inc. została ukarana grzywną w wysokości 350,000 dolarów, a Raleigh Orthopedic Clinic – 750,000 dolarów za brak umów podpisanych z dostawcami, którzy mogliby się pochwalić zgodnością z regulacjami HIPAA. 

Niedostateczna kontrola dostępu do ePHI

Brak odpowiednich środków kontroli dostępu do elektronicznych chronionych informacji zdrowotnych (ePHI) poskutkowało karą dla Anthem Inc. w wysokości 16 000 000 dolarów, a dla Memorial Healthcare System – 5 500 000 dolarów.

Słaba ochrona ePHI na urządzeniach mobilnych

Brak odpowiednich zabezpieczeń danych ePHI na urządzeniach takich jak laptopy skutkowało wysokimi karami dla Children’s Medical Center of Dallas (3,2 miliona dolarów) i Catholic Health Care Services (650 000 dolarów).

Opóźnione powiadomienia o naruszeniu danych

Przekroczenie 60-dniowego limitu na powiadomienie o naruszeniu danych skutkowało nałożeniem kar na Oklahoma State University Center for Health Sciences (875 000 dolarów) oraz Presence Health (475 000 dolarów).

Nieuprawnione ujawnienie danych pacjentów

Nielegalne ujawnienie danych pacjentów (PHI) spowodowało nałożenie kar na Dr. U. Phillipa Igbinadolora, D.M.D. & Associates, P.A. (50 000 dolarów) oraz Memorial Hermann Health System (2,4 miliona dolarów).

Nieprawidłowe usunięcie danych pacjentów

Nieskuteczne usunięcie danych skutkowało karami dla New England Dermatology and Laser Center oraz Parkview Healthw wysokości 300 640 oraz 800 000 dolarów.

Naruszenia HIPAA – strategie ich zapobiegania

Regularne audyty infrastruktury IT

Niezwykle ważne jest, aby regularnie sprawdzać i oceniać systemy informatyczne i administracyjne. Należy zwrócić uwagę na to, jak przechowuje się i udostępnia dane o stanie zdrowia pacjentów (PHI), oraz na środki zapobiegające potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa.

Ograniczenie dostępu i metody uwierzytelniania

Kluczowe jest ograniczenie dostępu do danych pacjentów tylko do osób, które rzeczywiście tego potrzebują. Warto stosować silne hasła, wieloetapowe uwierzytelnienie i funkcje automatycznego wylogowywania, aby dodatkowo zabezpieczyć dane.

Szyfrowanie End-to-End

Szyfrowanie danych zdrowotnych, zarówno przechowywanych, jak i przesyłanych, jest niezbędne. Używanie zaawansowanych protokołów kryptograficznych pomaga chronić te informacje przed nieuprawnionym dostępem.

Regularne tworzenie kopii zapasowych

Systematyczne tworzenie kopii zapasowych jest ważne dla ochrony danych przed przypadkową utratą. Kopie zapasowe powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu i regularnie aktualizowane.

Zarządzanie danymi

Należy minimalizować ilość przechowywanych danych osobowych oraz regularnie usuwać niepotrzebne informacje.

Monitoring działalności

Ważne jest śledzenie, kto i kiedy korzysta z danych pacjentów. Rejestrowanie działań związanych z dostępem do PHI pomaga wykrywać i zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi.

Weryfikacja partnerów biznesowych

Konieczne jest upewnienie się, że wszyscy partnerzy biznesowi również przestrzegają zasad HIPAA. Warto podpisywać odpowiednie umowy i dokładnie sprawdzać, jak partnerzy zarządzają dostępem do danych zdrowotnych.

Naruszenia HIPAA - strategie ich zapobiegania

LifeTraq – rozwiązanie zgodne z HIPAA

LifeTraq to stworzona przez firmę Blurfy interaktywna platforma behawioralna, która ma na celu kompleksowe wsparcie osób doświadczających trudności. System jest wykorzystany przez agencję rządową (tzw. South Carolina Department of Corrections) i wdrożony w najcięższych więzieniach w Stanach Zjednoczonych, ośrodkach dla osób uzależnionych, a także w systemie edukacji.

System dostosowano do potrzeb systemu wymiaru sprawiedliwości. Szczególną uwagę poświęcono zgodności z przepisami HIPAA. Nasz zespół wdrożył  wiele funkcji bezpieczeństwa, aby aplikacja spełniała wymogi z zakresu przetwarzania danych w takich miejscach jak więzienia i ośrodki leczenia uzależnień.

Wprowadziliśmy m.in. szyfrowanie danych czy dwuetapową weryfikację. Dzięki temu LifeTraq spełnia wszystkie wymogi HIPAA. Co więcej, aplikacja działa bezpośrednio na tabletach, które otrzymują więźniowie – w tym celu Blurify wdrożyło szereg zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do aplikacji osobom z zewnątrz

Podsumowanie kluczowych kroków zapobiegania naruszeniom HIPAA

Aby uniknąć naruszeń HIPAA, kluczowe jest stosowanie pewnych strategii. Regularne przeglądy systemów IT, ograniczenie dostępu do danych zdrowotnych, szyfrowanie, tworzenie kopii zapasowych, odpowiednie zarządzanie danymi, monitorowanie i weryfikacja partnerów to podstawowe działania. Platforma LifeTraq uwzględnia te wszystkie aspekty, oferując rozwiązanie bezpieczne i zgodne z HIPAA.

W Blurfy tworzymy bezpieczne, zgodne z HIPAA rozwiązania, specjalizując się w ochronie danych medycznych i przestrzeganiu przepisów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z przedsiębiorstwami medtech, oferujemy dedykowane systemy, które wspierają innowacje i efektywność operacyjną. Aplikacje medtech naszego autorstwa są dostosowane do złożonych przepisów branży, zapewniając zgodność z HIPAA oraz wspierając rozwój technologiczny i optymalizację procesów.

Dzięki temu, że nasz zespół  z zaangażowaniem śledzi najnowsze trendy na styku technologii i medycyny, możemy dostarczać przyszłościowe rozwiązania, koncentrując się na wspieraniu partnerów w utrzymaniu konkurencyjności i adaptacji do dynamicznie zmieniającego się środowiska medtech.

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami, aby wspólnie zbudować system, który nie tylko zagwarantuje bezpieczeństwo danych pacjentów, ale również wesprze rozwój Twojej firmy.

Napisz do nas, a my za darmo wycenimy twoją aplikację, która będzie zgodna z HIPAA.

 

Related Posts
24 listopada 2023
Telemedycyna – uwolnij potencjał Twojej placówki medycznej
Zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i na całym świecie telemedycyna to temat wzbudzający coraz większe…
Czytaj więcej
10 listopada 2023
Jak zabezpieczyć dane pacjentów? Oto najważniejsze zasady
Sektor opieki zdrowotnej przeszedł znaczną transformację dzięki rozwojowi urządzeń IoT, sieci web oraz przyspieszającej cyfryzacji,…
Czytaj więcej