Telemedycyna – uwolnij potencjał Twojej placówki medycznej

Jan
Jan
Content Writer
Bartosz
Bartosz
Project Manager

Zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i na całym świecie telemedycyna to temat wzbudzający coraz większe zainteresowanie. Mimo że w 2022 roku odnotowano 10-procentowy spadek jej wykorzystania w porównaniu z rokiem poprzednim, to nadal liczba użytkowników była znacznie wyższa niż przed pandemią – według niedawnego badania przeprowadzonego w 2022 roku w USA, 38% ankietowanych korzystało z aplikacji telemedycznych w ciągu ostatniego roku. . 

Wszystkie prognozy jednogłośnie wskazują, że telemedycyna dalej będzie się dynamicznie rozwijać i według e-Marketer do 2025 roku swoim zasięgiem ma objąć aż 43,3 % populacji w USA. W tym artykule omówimy, jak przygotować się do jej wdrożenia, przedstawiając zarówno aspekty techniczne, jak i prawne, które należy wziąć pod uwagę przy jej implementacji.

Telemedycyna: co to jest?

Telemedycyna jest praktyką opieki zdrowotnej, która wykorzystuje technologię do zdalnych konsultacji i usług medycznych, umożliwiając wymianę informacji, diagnoz i zaleceń leczenia – wszystko bez konieczności osobistych wizyt pacjentów w placówkach medycznych. Nadrzędnym celem jest poprawa dostępności opieki, zwłaszcza dla osób, które mają problemy z mobilnością. 

Jakie mamy rodzaje telemedycyny?

Telemedycyna może być podzielona na kilka odrębnych typów, każdy z nich realizuje określone potrzeby pacjentów:

Telemedycyna synchroniczna (telemedycyna w czasie rzeczywistym):

Ten typ polega na komunikacji pomiędzy pacjentami a pracownikami opieki zdrowotnej, która odbywa się w czasie rzeczywistym. W tym przypadku konsultacje odbywają się za pomocą wideokonferencji, czatów na żywo lub rozmów telefonicznych. Telemedycyna synchroniczna jest idealna dla przypadków, które wymagają natychmiastowej reakcji ze strony personelu medycznego. 

  • Konsultacja z lekarzem rodzinnym przez internet, np. za pomocą aplikacji Medicover.
  • Wizyta u psychiatry lub psychologa przez wideokonferencję.
  • Porada specjalisty w nagłych przypadkach.

Telemedycyna asynchroniczna (store-and-forward)

Jest to forma telemedycyny, która polega na przechowywaniu i przekazywaniu danych medycznych, takich jak informacje o pacjencie czy wyniki badań, bez udziału bezpośredniej komunikacji między pacjentem a personelem medycznym. Ten typ telemedycyny jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy personel medyczny potrzebuje czasu na analizę otrzymanych danych i ustalenie diagnozy.

  • Wysyłanie zdjęć zmian skórnych do dermatologa.
  • Przesyłanie wyników badań laboratoryjnych do lekarza.
  • Udostępnianie historii choroby i dokumentacji medycznej do konsultacji międzynarodowej. 

Monitorowanie zdalne

Monitorowanie zdalne polega na ciągłym śledzeniu parametrów życiowych pacjentów. Za pomocą specjalnych urządzeń, np. takich jak czujniki noszone na ciele, dane pacjentów są przesyłane do personelu medycznego. Dzięki temu możliwe jest indywidualne dostosowanie opieki, a także szybka interwencja ze strony lekarza w sytuacjach zagrożenia. Monitorowanie zdalne jest szczególnie przydatne w przypadku chorób przewlekłych, rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych. 

  • Śledzenie ciśnienia krwi i tętna przez opaskę na nadgarstku, np. za pomocą urządzenia QardioArm.
  • Pomiar poziomu cukru we krwi przez sensor podskórny, np. za pomocą systemu FreeStyle Libre.
  • Kontrola pracy serca przez implantowany rozrusznik, np. za pomocą technologii Biotronik Home Monitoring.

Rodzaje telemedycyny

Rozwiązania w telemedycynie: na co zwrócić szczególną uwagę?

Skoro wiemy już, czym jest telemedycyna i jakie znamy jej rodzaje, możemy przejść do kolejnego kroku, czyli poznania wymagań technicznych, które są niezbędne do budowania rozwiązań z zakresu MedTech

Obecnie usługi zdrowotne świadczone są z pominięciem dotychczasowych barier, takich jak np. odległość do przychodni czy szpitala. W tym przypadku aspekty techniczne proponowanych rozwiązań odgrywają jeszcze większe niż wcześniej znaczenie dla zapewnienia skuteczności, bezpieczeństwa i niezawodności świadczonych usług.

Serwery i rozwiązania hostingowe to podstawowe elementy, których integracja w placówkach medycznych wymaga specjalistycznego know-how. W trakcie implementacji należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty takie jak: 

Skalowalność

System powinien być zaprojektowany tak, aby bezproblemowo radzić sobie z rosnącym zapotrzebowaniem na usługę. Skalowalność zapobiega przeciążeniom i umożliwia korzystanie z platformy większej liczbie pacjentów.

Niezawodność

Przerwy lub zakłócenia są niedopuszczalne. Rozwiązania hostingowe muszą zapewniać ciągły dostęp do konsultacji medycznych, sesji leczenia i przechowywania danych. Co więcej, niezawodność buduje zaufanie pacjentów do naszej instytucji i podtrzymuje dobrą reputację. W tym przypadku – obok dostawcy usług hostingowych – software house odpowiedzialny za projekt pełni kluczową rolę w konfiguracji i utrzymaniu infrastruktury chmurowej, co jest niezbędne dla nieprzerwanego i efektywnego funkcjonowania usług medycznych. Specjaliści dostosowują chmurę do specyficznych potrzeb instytucji medycznej, uwzględniając wymogi dotyczące bezpieczeństwa, skalowalności i wydajności.

Stabilność

Telemedycyna opiera się na komunikacji audio i wideo w czasie rzeczywistym. Stabilność infrastruktury telekomunikacyjnej jest niezbędna, aby zapewnić jasne i ciągłe połączenia. Stabilna komunikacja poprawia jakość konsultacji, zapobiegając zakłóceniom, które mogłyby negatywnie wpływać na interakcję między pacjentem a lekarzem i pogarszać jakość opieki.

Bezpieczeństwo danych

Przed rozpoczęciem fazy developmentu aplikacji medycznej istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowej oceny ryzyka przed rozpoczęciem tworzenia aplikacji medycznej. Analiza ta obejmuje różne aspekty, począwszy od określenia poziomu zgodności organizacji, przez ocenę wewnętrznej polityki, aż po infrastrukturę IT. Ważne, by skupić się także na rodzajach danych, które będą zbierane, przechowywane i przesyłane przez aplikację.

Implementacja odpowiednich zasad zarządzania danymi oraz praktyk związanych z bezpieczeństwem stanowi kluczowy krok w zapewnieniu zgodności aplikacji medycznej z wytycznymi HIPAA. W tym celu należy uwzględnić wiele aspektów takich jak regularne kopie zapasowe, plan odzyskiwania danych, prawo do bycia zapomnianym, a także skuteczne kontrole dostępu i autoryzacja użytkowników.

Nie można zapominać także o warstwie technicznej. Szyfrowanie danych w trakcie przesyłania i przechowywania, zgodnie z wytycznymi HIPAA, stanowi istotny element ochrony poufności informacji pacjentów. Co więcej, wdrożenie audytu danych pozwala monitorować i analizować aktywność systemu, identyfikując ewentualne nieprawidłowości czy próby nieautoryzowanego dostępu.

Przestrzeganie regulacji i przepisów

W Stanach Zjednoczonych zgodność z regulacjami takimi jak HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) ma kluczowe znaczenie. Rygorystyczne zasady dotyczące ochrony danych pacjenta gwarantują prywatność informacji i zgodność z normami prawnymi. Co więcej, samo zapewnienie bezpieczeństwa danych i przestrzeganie przepisów buduje zaufanie pacjentów, zwiększając tym samym poziom zadowolenia z usług medycznych.  

Zestaw funkcji, który warto wdrożyć przy tworzeniu aplikacji do telemedycyny

Telemedycyna rozwija się z roku na rok, oferując pacjentom coraz więcej funkcji. My jednak skupimy się teraz na podstawowym zestawie funkcji, które są najczęściej implementowane przez różnych dostawców usług medycznych.

Wideokonferencje

Wideokonferencje umożliwiają nawiązanie komunikacji  w czasie rzeczywistym między pacjentami a specjalistami.  Dzięki wideokonferencjom lekarze mogą oceniać pacjentów, rozmawiać o objawach, zalecać leczenie i omawiać kwestie medyczne. Ta forma komunikacji przywraca ludzki wymiar opieki zdrowotnej, umożliwiając zrozumienie potrzeb pacjenta i dostosowanie leczenia do jego indywidualnych wymagań.

Bezpieczna wiadomość

Bezpieczna wiadomość stanowi kanał komunikacji między pacjentami a dostawcami usług zdrowotnych. Ta funkcja jest kluczowa dla komunikacji asynchronicznej, która umożliwia pacjentom kontakt z zespołem opieki zdrowotnej, przekazywanie informacji o ich stanie zdrowia, zadawanie pytań o leki i szukanie porad czy odbieranie recept. Bezpieczna wiadomość ułatwia komunikację i szybkie rozwiązywanie problemów pacjentów, przy zachowaniu pełnej prywatności i bezpieczeństwa wrażliwych danych. 

Planer wizyt

Funkcje planowania wizyt są kluczowym elementem platform telemedycznych. Oferują one użytkownikom prosty i efektywny sposób na rezerwowanie wizyt, co upraszcza proces organizacji konsultacji. Pomagają także placówkom medycznym w zarządzaniu harmonogramami. Odpowiednie planowanie umożliwia lepszą alokację zasobów i redukcję nieobecności. Często te funkcje integrują się z kalendarzami i przypomnieniami, co zwiększa zaangażowanie pacjentów i sprawia, że wizyty telemedyczne przebiegają sprawnie.

Płatności

Integracja płatności to ważna funkcja systemów MedTechowych, która umożliwia łatwe rozliczenia za usługi zdrowotne online. Dzięki tej integracji pacjenci mogą płacić za konsultacje, badania czy inne świadczenia zdrowotne bez wychodzenia z domu. To nie tylko upraszcza proces płatności, ale także poprawia komfort pacjentów i efektywność zarządzania finansami w systemie medycznym.

Systemy EHR/EMR

Integracja systemów elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) lub elektronicznej karty pacjenta (EMR) z platformami telemedycznymi to ważny krok w kierunku łatwego dostępu do danych pacjentów i kompleksowej opieki zdrowotnej. 

W Polsce placówki medyczne korzystają z systemu e-zdrowie gdzie przechowywana jest medyczna kartoteka pacjentów zawierająca diagnozy, leczenie i przyjmowane leki. Ich integracja pozwala dostawcom usług zdrowotnych na szybki dostęp do aktualnych informacji medycznych pacjenta podczas konsultacji zdalnych. 

E-recepty

Zaletą e-recepty jest to, że nie trzeba jej fizycznie dostarczać ani przechowywać w formie papierowej, co zmniejsza szansę na zgubienie lub uszkodzenie dokumentu przez pacjentów. Aby wdrożyć e-recepty, musimy się połączyć z systemem e-zdrowie (P1). Możesz to zrobić na dwa sposoby: albo zainstalować moduł e-recepty w swoim systemie gabinetowym/HIS i otrzymać certyfikat systemu e-zdrowie, albo założyć konto w darmowej aplikacji. Wszelkie informacje o niezbędnych certyfikatach dostępne są na stronie e-zdrowie.  

Funkcje telemedycyny, które warto wdrożyć

Case Study – Rozwiązanie dla pacjentek z endometriozą

Dla naszego klienta (NDA) z Finlandii, prowadzimy projekt budowy przełomowego rozwiązania, które ma na celu pomoc pacjentkom zmagającym się z endometriozą. 

Produkt końcowy będzie wyposażony w szereg funkcji, takich jak moduł do codziennego śledzenia objawów, bólu, leków, hormonów, aktywności, itp. Dodatkowo, aplikacja zawierać będzie dane tła oraz obrazy 2D całego ciała do śledzenia bólu. 

Dzięki przechowywaniu niezbędnych informacji zdrowotnych, aplikacja ma wspierać monitorowanie bólu i ułatwiać diagnozowanie endometriozy.

Obecnie znajdujemy się w fazie prac nad kolejnymi etapami projektu, skupiając się na tworzeniu kolejnych makiet. Naszym celem jest stworzenie kompleksowego narzędzia, które nie tylko ułatwi codzienne życie pacjentkom, ale także przyczyni się do lepszej diagnozy i zarządzania endometriozą.

Podsumowanie

Aby stworzyć narzędzie telemedyczne, należy uwzględnić wiele elementów, o których wspomnieliśmy w powyższym tekście.  W kontekście technologii, kluczowe elementy to skalowalność, niezawodność, stabilność, bezpieczeństwo danych i zgodność z regulacjami. 

Dodatkowo, istotne są funkcje takie jak wideokonferencje umożliwiające komunikację w czasie rzeczywistym, bezpieczna wiadomość dla komunikacji asynchronicznej, planer wizyt ułatwiający organizację konsultacji, płatności online oraz integracja z systemami EHR/EMR dla łatwego dostępu do danych pacjentów.

Blurify, posiadając kompleksową wiedzę i umiejętności, jest gotowy do budowania zaawansowanych systemów telemedycznych. Zapewnia skalowalność, niezawodność, stabilność, bezpieczeństwo danych i zgodność z najwyższymi standardami, w tym rygorystycznymi przepisami HIPAA. 

Jeśli masz pytania dotyczące tworzenia aplikacji telemedycznych lub potrzebujesz wsparcia w implementacji konkretnych funkcji, skontaktuj się z nami, a my bezpłatnie wycenimy Twój pomysł i pomożemy go zrealizować.

 

Related Posts
10 listopada 2023
Jak zabezpieczyć dane pacjentów? Oto najważniejsze zasady
Sektor opieki zdrowotnej przeszedł znaczną transformację dzięki rozwojowi urządzeń IoT, sieci web oraz przyspieszającej cyfryzacji,…
Czytaj więcej
11 stycznia 2024
Naruszenia HIPAA – przykłady i ich konsekwencje dla firm z branży MedTech/HealthTech
Naruszenia HIPAA mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. W ciągu kilku ostatnich lat przekonało się o…
Czytaj więcej