Tworzenie aplikacji na Androida w React Native

Jan
Jan
Content Writer
Sebastian
Sebastian
Front-end Developer

React Native jest jednym z najpopularniejszych frameworków do tworzenia aplikacji mobilnych. Według danych dostarczonych przez Statista w roku 2022, aż 32% programistów wybierało React Native, podczas gdy 46% decydowało się na użycie Fluttera.

Nic więc dziwnego, że dzięki swoim możliwościom i wszechstronności, React Native wykorzystywany był przy tworzeniu aplikacji takich jak Facebook, Instagram, Skype, Airbnb czy Uber Eats. Mimo że framework pozwala zarówno na tworzenie aplikacji na Androida i iOS-a, w tym wpisie blogowym skupimy się wyłącznie na tej pierwszej platformie.  

Czym jest React Native? 

React Native to zaawansowany framework, który czerpie z popularnej biblioteki React, wykorzystywanej przy budowie interfejsów użytkownika na stronach internetowych. Pozwala na wykorzystanie tych samych technik programowania i architektury co React do tworzenia aplikacji mobilnych na Androida oraz iOS-a. W jaki sposób? Otóż Framework korzysta z elementów interfejsu dostarczanych przez system operacyjny, zapewniając, że aplikacje  jakby były napisane natywnie. 

Aby to osiągnąć, React Native używa specjalnej warstwy abstrakcji zwaną “mostem” (ang. bridge), która tworzy komunikację pomiędzy kodem JavaScript a kodem natywnym, wykorzystując do tego celu format JSON. Dzięki temu możliwe jest wywoływanie funkcji natywnych zarówno z poziomu JavaScript, jak i odwrotnie.

Szerszy opis możliwości React Native znajdziecie w naszej poprzedniej publikacji pt. Dlaczego warto używać React Native do tworzenia aplikacji mobilnych?” która w całości poświęcona jest definicji oraz korzyści płynących z używania tego frameworka. 

Tworzenie Aplikacji na Androida w React Native – 6 kroków

Proces tworzenia aplikacji na Androida możemy nieco uprościć, jeśli zastosujemy się do poniższych instrukcji. Możemy go podzielić na siedem etapów, które pomogą osiągnąć najlepsze efekty w maksymalnie krótkim czasie.

Krok 1. Definiowanie celów i wymagań

Pierwszym krokiem w tworzeniu aplikacji w React Native jest określenie celów i wymagań projektu. Ten etap jest niezwykle istotny, ponieważ ma decydujący wpływ na kształt całego przedsięwzięcia. 

Zrozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników

Kluczowym aspektem przy tworzeniu aplikacji jest zrozumienie potrzeb użytkowników. Istnieje wiele metod pomagających osiągnąć ten cel. W tym przypadku bardzo pomocne mogą okazać się profesjonalne warsztaty produktowe. Dzięki nim możesz dogłębnie zweryfikować swój pomysł na aplikację, przyspieszyć proces developmentu i zdecydować, które funkcjonalności warto wdrożyć. Obok warsztatów rozważmy poniższe metody na sprawdzenie naszego konceptu: 

 • Badania rynkowe i analiza konkurencji: Przeanalizowanie rynku oraz działań konkurencji pomaga zrozumieć, czego użytkownicy tak naprawdę oczekują od aplikacji;
 • Wywiady i ankiety: Bezpośrednia rozmowa z potencjalnymi użytkownikami pozwala poznać ich opinie i potrzeby;
 • Tworzenie person: Wykreowanie fikcyjnych postaci, które reprezentują różne grupy użytkowników, pomaga lepiej zrozumieć ich zachowania i oczekiwania;

Analiza Funkcjonalności i Wytycznych

Funkcjonalności to zestaw cech i możliwości, które aplikacja ma dostarczać użytkownikowi. Wytyczne określają standardy, którym aplikacja powinna odpowiadać pod względem jakości, bezpieczeństwa, dostępności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Chcąc przeprowadzić taką analizę, warto skorzystać z poniższych narzędzi: 

 • Tworzenie listy funkcjonalności i ich priorytetyzacja: Wylistowanie wszystkich funkcji, które aplikacja ma posiadać, oraz określenie, które z nich są najważniejsze;
 • Diagram przypadków użycia: Stworzenie graficznej reprezentacji różnych przypadków użycia aplikacji, aby zrozumieć, jakie funkcje mogą być potrzebne w różnych sytuacjach;
 • Specyfikacja wymagań: Dokładne opisanie wymagań dotyczących funkcjonalności, zachowań i wyglądu aplikacji;
 • Dokumentacja techniczna: Utworzenie dokumentacji opisującej techniczne aspekty aplikacji i jej komponentów.

Krok 2. Wybór narzędzi i środowiska programistycznego

Wybór odpowiednich narzędzi ma ogromne znaczenie dla efektywności i jakości pracy programistów. Odpowiedzi na poniższe pytania ułatwią nam to zadanie:

 • Jakiego edytora kodu lub środowiska programistycznego używać?
 • Jakiego menadżera pakietów używać?
 • Jakiego emulatora lub symulatora używać?
 • Jakich bibliotek lub narzędzi dodatkowych używać?

Przegląd popularnych narzędzi

 • Edytory kodu lub środowiska programistyczne: m.in. Visual Studio Code, Atom, Sublime Text, WebStorm;
 • Menedżery pakietów: m.in. npm, yarn;
 • Emulatory/symulatory: m.in. Android Studio, Xcode, Expo;
 • Biblioteki i narzędzia dodatkowe: m.in. React Navigation, React Native Elements, React Native Paper, Redux, Firebase.

Krok 3: Projektowanie UI (interfejsu użytkownika)

Trzeci etap tworzenia aplikacji w React Native to projektowanie interfejsu użytkownika. W tym miejscu zespół tworzy makietę, czyli wizualną reprezentację aplikacji, skupiając się na atrakcyjnym wyglądzie oraz intuicyjnej obsłudze. Przed rozpoczęciem projektowania, warto odpowiedzieć na pewne pytania:

 • Jak ma wyglądać aplikacja?
 • Jakie są kolory, czcionki, ikony i grafiki dla aplikacji?
 • Jakie są elementy interfejsu użytkownika i jak się nazywają?
 • Jakie są układy i nawigacja dla aplikacji?

Zbiór zasad tworzenia UI aplikacji na Androida

Aby stworzyć atrakcyjny i funkcjonalny interfejs użytkownika dla aplikacji mobilnej, warto przestrzegać określonych zasad projektowania. Oto kilka z nich:

 • Dostosowanie do różnych rozmiarów: Aplikacja powinna prezentować się dobrze na różnych urządzeniach bez względu na przekątną ekranu.
 • Prostota i minimalizm: Unikaj zbyt dużej liczby elementów interfejsu; prostota ułatwia użytkownikom nawigację.
 • Kontrast i hierarchia: Utrzymuj odpowiedni kontrast między elementami interfejsu oraz klarowną hierarchię informacji.
 • Znane symbole i gesty: Używaj powszechnie rozpoznawanych symboli i gestów, aby zwiększyć użyteczność interfejsu.
 • Informacja zwrotna i komunikacja: Zapewnij użytkownikowi czytelne informacje zwrotne o aktualnym stanie aplikacji oraz wykonywanych działaniach.

Krok 4. Implementacja funkcjonalności

W trakcie etapu implementacji tworzymy kod, który będzie odpowiedzialny za wszystkie funkcje i operacje wewnątrz aplikacji. To tutaj doświadczeni programiści odgrywają kluczową rolę, tworząc algorytmy. Jeśli brakuje Ci kompetencji i doświadczenia w tym zakresie, ale nie planujesz rozwijać swojego wewnętrznego zespołu programistycznego, istnieje również opcja skorzystania z outsourcingu. Wynajmując cały zespół lub pojedynczych programistów, możesz zapewnić sobie dostęp do kluczowych kompetencji bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Krok 5. Testowanie i rozwiązywanie problemów

Piątym etapem w tworzeniu aplikacji w React Native jest testowanie i rozwiązywanie problemów. Aplikacja jest sprawdzana pod względem poprawności, wydajności, bezpieczeństwa oraz użyteczności.

Testy Jednostkowe i End-to-End

Aby przetestować aplikację na poziomie kodu, można wykorzystać testy jednostkowe i testy end-to-end. Testy jednostkowe sprawdzają poprawność poszczególnych funkcji lub komponentów w izolacji, podczas gdy testy end-to-end oceniają działanie całej aplikacji lub jej części jako spójnej całości.

Do pisania i uruchamiania testów jednostkowych i end-to-end w React Native można użyć różnych narzędzi i bibliotek, takich jak:

 • Jest: Framework do pisania i uruchamiania testów jednostkowych i end-to-end w języku JavaScript;
 • Enzyme: Biblioteka do renderowania i manipulowania komponentami w testach jednostkowych;
 • Detox: Framework do testów end-to-end dla aplikacji React Native, pozwalający na testowanie na rzeczywistych urządzeniach oraz symulatorach.

Krok 6. Wdrażanie i publikowanie

Ostatnim krokiem w procesie tworzenia aplikacji w React Native jest wdrażanie i publikowanie gotowej aplikacji. Głównym zadaniem jest przygotowanie aplikacji do publikacji w Google Play.

Proces publikacji w sklepie Google Play

 • Tworzymy konto programisty Google Play i zapłacić opłatę rejestracyjną;
 • Tworzymy profil aplikacji i dodajemy informacje o nazwie, opisie, ikonie, kategorii i klasyfikacji wiekowej;
 • Generujemy plik APK lub AAB zawierający kod i zasoby aplikacji;
 • Przesyłamy  plik APK lub AAB do sklepu Google Play i dodajemy informacje o wersji i zmianach;
 • Dodajemy zrzuty ekranu, film promocyjny i grafiki do strony sklepu Google Play;
 • Dodajemy informacje o cenach i dystrybucji oraz ustawiamy metody płatności;
 • Przesyłamy aplikację do oceny przez Google Play i czekamy na jej zatwierdzenie;
 • Publikujemy  aplikację w sklepie Google Play i monitorujemy jej statystyki i opinie.

Tworzenie aplikacji na Androida w React Native – kluczowe wnioski 

Tworzenie aplikacji na Androida to złożony proces, który od deweloperów wymaga szerokiego spektrum umiejętności oraz zaawansowanego zestawu narzędzi. Jednak dzięki React Native, można stosunkowo szybko i wydajnie stworzyć atrakcyjne i funkcjonalne aplikacje mobilne na Androida. React Native oferuje wiele zalet, takich jak łatwość użycia, bogaty ekosystem bibliotek i komponentów oraz wysoką wydajność.

Jeśli chcesz stworzyć własną aplikację mobilną na Androida w React Native, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci mają duże doświadczenie i szerokie portfolio projektów tworzonych w React Native. Pomożemy Ci zrealizować Twoją wizję i stworzyć aplikację, która spełni Twoje oczekiwania.

Related Posts
17 października 2022
Projektowanie aplikacji mobilnych — Rola UI/UX
Statystyki podają, że ponad 6,3 miliarda osób używa smartfonów na całym świecie, co wyraźnie wskazuje…
Czytaj więcej
16 stycznia 2023
Czym są aplikacje mobilne i jak dostosować je do swojego biznesu?
Pytanie zadane w tytule tego artykułu może się wydawać nieco dziwne. Jaki jest sens pytać…
Czytaj więcej
25 września 2023
Powitajcie Blurify
Nadszedł wielki dzień! Bardzo się cieszymy, że możemy już oficjalnie podzielić się efektami zmian, jakie…
Czytaj więcej