Jak wygląda proces tworzenia dedykowanego oprogramowania?

Adam
Adam
CEO & Co-founder

Dlaczego obecnie wiele firm decyduje się na tworzenie dedykowanego oprogramowania? Często wynika to z faktu, że potrzebują specjalistycznych produktów dla niszowej dziedziny, w której pracują. Dedykowane aplikacje internetowe ułatwiają również skalowanie, bezpieczeństwo i zarządzanie danymi.

Wiele firm potrzebuje zbudowania oprogramowania stworzonego ściśle pod specyficzne potrzeby swojej działalności. Może też istnieć potrzeba zmodyfikowania, integracji lub dostosowania swoich produktów, w celu zwiększenia ich funkcjonalności. Co więcej, dedykowane oprogramowanie pomaga sprostać potrzebom klientów i stale zmieniającym się wymaganiom rynku.

Tworzenie aplikacji dla firm w zależności od potrzeb

Jako doświadczony producent oprogramowania rozumiemy, że potrzeby każdej organizacji są inne, dlatego podchodząc do procesu tworzenia oprogramowania dedykowanego, każdą sytuację traktujemy indywidualnie. Oznacza to, że niezależnie od tego, jak złożone mogą się wydawać potrzeby klienta, staramy się dostarczyć rozwiązanie z funkcjonalnościami, które precyzyjnie spełnią wymagania biznesowe. 

Jak dopasowujemy oprogramowanie dedykowane do skali rozwoju organizacji?

Poniżej przedstawimy przykładowe propozycje działań w zależności od skali rozwoju danej organizacji. Oczywiście rozwiązania dobieramy w zależności od Twoich potrzeb i celów biznesowych.

Startup

Założyciel startup’u, może mieć świetny pomysł na produkt, jednak znajduje trudność w przełożeniu tego na wymagania technologiczne, lub potrzebuje dokładniejszej analizy działania aplikacji. W takiej sytuacji warsztaty produktowe mogą się okazać bardzo pomocne.

Dzięki temu otrzyma bardziej sprecyzowaną wizję produktu oraz wszystko inne, co pozwoli mu zacząć efektywny proces budowy aplikacji. Dotyczy to m.in. spisu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w projekcie, dokumentu z analizą SWOT i wszystkimi zaleceniami technicznymi oraz pełny model architektury aplikacji z roadmapą użytkownika.

Jakie przykładowe działania mogą odpowiadać potrzebom startupu?

 • analiza potrzeb
 • warsztaty produktowe 
 • proof of concept (PoC) 
 • MVP
 • prototyp
 • design ux/ui
 • kompleksowe stworzenie rozwiązania i późniejsze wsparcie

Biznes na etapie rozwoju i skalowania

Z kolei inny przedsiębiorca może potrzebować szczegółowej analizy już istniejącego produktu, żeby naprawić istniejące luki w oprogramowaniu, zastanowić się, jaki jest jego dług technologiczny. W takiej sytuacji dokonujemy wnikliwej ekspertyzy m.in analizujemy wymagania techniczne infrastruktury klienta, rejestr ryzyk oraz określamy plan działań,  żeby aplikacja rozwijała się w sposób płynny i bez zakłóceń. 

Jakie działania mogą być przydatne na tym etapie?

 • analiza potrzeb
 • warsztaty produktowe
 • audyt kodu
 • rozwój produktu 
 • utrzymanie 
 • skalowanie zespołu
 • zarządzanie chmurą

Duże przedsiębiorstwa / Korporacje

Jeszcze inne aplikacje dedykowane powstają w wyniku pojawienia się nowych potrzeb danej organizacji. Może to być na przykład wąska specjalizacja w przedsiębiorstwie, która wymaga, by aplikacja służyła do przyśpieszenia pewnych prac, badań, czy produkcji. W każdej sytuacji podchodzimy do indywidualnie do analizy potrzeb klienta i specjalistycznej dziedziny, w której pracuje. 

Jakie rodzaje działań mogą odpowiadać potrzebom większych organizacji?

 • analiza potrzeb
 • warsztaty produktowe
 • migracja do chmury
 • automatyzacja procesów 
 • transformacja cyfrowa
 • zarządzanie chmurą
 • utrzymanie i rozwój

Proces tworzenia oprogramowania na zamówienie

Budowa dedykowanego produktu odbywa się na podstawie procesu, określanego jako cykl życia oprogramowania (SDLC). Posiada on zdefiniowane etapy, czyli iteracje, które następują po sobie w określonej kolejności w celu wdrożenia wszystkich wymaganych funkcji i osiągnięcia pożądanego rezultatu. W naszym przypadku tworzenia dedykowanego produktu najczęściej stosujemy sprawdzoną metodykę Agile.

Cały proces projektowy rozpoczyna się zazwyczaj od analizy i planowania, następnie warsztatów produktowych (opcjonalnie), po których następuje tworzenie produktu, testowanie i wdrożenie wraz z bieżącym etapem utrzymania i wsparcia. Teraz skupimy się na szczegółowej analizie każdego etapu.

Analiza i planowanie

Naszym celem jest jak najlepsze zrozumienie Twoich potrzeb, stopnia zaawansowania projektu oraz jego zakresu. Z doświadczenia wiemy, że im lepiej poznamy Twój biznes i cele, które przyświecają stworzeniu aplikacji, tym lepiej trafimy w potrzeby rynku docelowego. Wynika to z faktu, że w IT najczęstszym problemem w trakcie budowy oprogramowania jest niejasność wymagań albo zbyt późne ujawnienie oczekiwań zleceniodawcy. Dlatego też w trakcie analizy kładziemy nacisk na zgromadzenie możliwie jak największej ilości informacji o projekcie, aby efektywnie rozpocząć tworzenie aplikacji. 

Stopień rozwoju tego i następnego etapu zależy od stopnia świadomości technologicznej, przygotowania projektowego oraz zakresu prac. Jeśli rozwijamy jakiś kolejny etap projektu, który już znamy lub też współpracujemy z osobą doświadczoną w developmencie, wtedy możemy po wstępnej analizie przejść do budowy produktu. Natomiast jeśli zaczynamy zupełnie nowy projekt, bądź też osoba decyzyjna nie ma sprecyzowanej wizji i planu, wtedy konieczne jest skorzystanie z następnego etapu, jakim są warsztaty produktowe, w trakcie których przekładamy pomysł na sprecyzowane wymagania technologiczne.

Warsztaty produktowe (opcjonalnie)

W sytuacji gdy ktoś potrzebuje doprecyzowania szczegółów swojego projektu, zbadania stopnia skomplikowania aplikacji, dokładnej analizy działania, bądź bardziej szczegółowej estymacji, oferujemy warsztaty produktowe. Dają one cenną wiedzę, która ułatwia zrozumienie działania głównych funkcjonalności oraz analizę procesów aplikacji. Dzięki temu można sprawdzić, które funkcjonalności rzeczywiście mają największe znaczenie dla produktu, a z których można zrezygnować, biorąc pod uwagę koszty, czy zakres działania. Jest to czas gdy przygotowujemy klarowny i szczegółowy plan wymagań funkcjonalnych, co pozwoli programistom pracować pewnie, szybko i skutecznie, tak by zbudować produkt, który spełni swoje założenia.

Podczas warsztatów określamy cały schemat działania aplikacji, a następnie przygotowujemy analizę przedwdrożeniową, w tym np., rejestr ryzyk, estymację kosztów, spis funkcjonalności i harmonogram prac. Odkryjesz wtedy, co dokładnie dzieje się z Twoją aplikacją w momencie, gdy zostają uruchomione kluczowe procesy. Więcej o metodach i technikach stosowanych w czasie warsztatów dowiesz się z artykułu poniżej

Warsztaty produktowe możemy podzielić na 3 główne fazy:

➡️ Faza odkrywania

Dokładna analiza grupy docelowej oraz badanie potrzeb użytkowników. Za pomocą techniki Value Proposition Canvas skupiamy się na dwóch początkowo najważniejszych elementach biznesowych — propozycji wartości oraz rodzajów użytkowników, którzy mają skorzystać z produktu. Model VPC ułatwia analizowanie, projektowanie i przede wszystkim dobranie odpowiednich rozwiązań do potrzeb klientów. Co ważne, jest to proces usystematyzowany i przekonujący wizualnie.

➡️ Event Storming

To czas na wizualizację procesów zachodzących w aplikacji i praca nad przykładowymi widokami. Na tym etapie badamy złożoność aplikacji, analizujemy jej działanie poprzez badanie zdarzeń, które w niej zachodzą. Wszystkie zdarzenia zapisujemy na kolorowych karteczkach, tworząc User Journey Map, czyli ścieżkę działania systemu pokazującą sposób poruszania się użytkownika po aplikacji. Dzięki temu klient może z szerszej perspektywy spojrzeć na swój pomysł i zebrać kluczowe informacje, a zespół lepiej zrozumie specyfikę prac i realizację kolejnych kroków.

➡️ Elementy Design Sprint

W tej części warsztatów angażujemy każdego uczestnika, który ma za zadanie stworzyć prosty schemat danego widoku według własnego pomysłu. Następnie za pomocą głosowania wybieramy najlepsze widoki. Te, które uzyskują największą liczbę, przechodzą do dalszych prac i na ich bazie tworzony jest prototyp. Warsztat zamykamy kompleksowym podsumowaniem całego procesu i zebraniem najważniejszych wniosków

Na podstawie danych zgromadzonych na warsztatach zdecydowanie łatwiej będzie ocenić złożoność projektu i przedstawić możliwie jak najdokładniejszą estymację kosztów IT, a także wskazać czas potrzebny na realizację projektu.

Co otrzymasz po warsztatach produktowych?

 • Wizualizację wszystkich procesów w aplikacji — wirtualna tablica pozwoli na przedstawienie schematu działania aplikacji i wszystkich procesów, które w niej zachodzą,
 • Prototyp aplikacji — klikalny prototyp przygotowany przez doświadczonego designera na bazie kluczowych wniosków z warsztatu, który kompleksowo zobrazuje produkt.
 • Dokładną estymację kosztów projektu,
 • Dokument z analizą SWOT i wszystkimi zaleceniami technicznymi
 • Model architektury systemu wraz z roadmapą
 • Arkusz z rejestrem ryzyk

Pobierz swojego ebooka! 👇 👇

Tworzenie oprogramowania

To najdłuższy etap tworzenia oprogramowania, ponieważ polega na budowie rzeczywistego rozwiązania zgodnie z założeniami projektowymi. Jeśli poprzednie etapy zostały zrealizowane z dużą dbałością o szczegóły, możemy efektywnie rozpocząć proces tworzenia aplikacji.

Jest to usystematyzowany i powtarzalny proces, który jest podzielony na mniejsze części — sprinty. Każda iteracja obejmuje część zakresu projektu, która jest dostarczana w krótkim i kontrolowanym czasie. Pracujemy w 2-tygodniowych sprintach i regularnie otrzymujesz od nas informacje o postępie pracy oraz dostarczanych funkcjonalnościach. W ramach sprintów tworzymy widoki aplikacji, wdrażamy funkcjonalności oraz przeprowadzamy regularne testy aplikacji, aby jak najszybciej wyłapać ewentualne błędy. Pod lupę brana jest poprawność dostarczanych funkcjonalności i kodu, aby żaden najmniejszy błąd nie umknął naszej uwadze. Każdy sprint kończy się demonstracją działającej części produktu. 

Stawiamy na pełną transparencję działań i szczerą komunikację (m.in. otrzymujesz od nas dostęp do Jiry i kodu już od pierwszego dnia współpracy, a także dedykowane raporty co tydzień). Cenimy zaangażowanie Klienta w projekt, dlatego zachęcamy do codziennych spotkań, regularnych retrospekcji i planowania. To pozytywnie wpływa na komunikację z zespołem oraz Twój wgląd w cały proces projektowy.

Wdrożenie aplikacji i opieka

Etap wdrażania aplikacji i wypuszczania jej na rynek to bardzo pozytywny moment naszej pracy! Na początku produkt jest udostępniany mniejszej grupie odbiorców, aby zebrać opinie użytkowników, ewentualne uwagi czy poprawki. Po ich uwzględnieniu wdrażamy zmiany po wspólnym uzgodnieniu zakresu działań. 

Przez pierwsze 6-8 tygodni prowadzimy wzmożony monitoring — sprawdzamy działanie aplikacji wykorzystując sprawdzone narzędzia takie jak Zabbix, czy Grafana, które pozwalają na szybką reakcję przy ewentualnej awarii.  Trzymamy rękę na pulsie, a Ty nie musisz się niczym martwić — przygotowujemy i zabezpieczamy kompleksowo środowisko produkcyjne wraz z podpięciem domeny produkcyjnej. Chodzi m.in o wdrożenie rozwiązań CI/CD oraz przygotowania środowiska chmurowego, głównie na platformie AWS.

Jakie praktyki i narzędzi używamy jeszcze w monitoringu aplikacji? Przeczytasz o tym w poniższym artykule na blogu.

Dalszy rozwój

Tworzenie oprogramowania nie kończy się na etapie wypuszczenia produktu, ale dbamy o regularne aktualizacje i rozbudowujemy produkt o dodatkowe funkcjonalności. Służymy pełnym wsparciem — gromadzimy kluczowe informacje o produkcie, obserwujemy użytkowników i słuchamy ich opinii, śledzimy również trendy rynkowe, aby Twoja aplikacja była cały czas bezpieczna i atrakcyjna.

Etapy tworzenia oprogramowania

Zbuduj dedykowane oprogramowanie według indywidualnych potrzeb

Tworzenie oprogramowania na zamówienie to dobry sposób na skalowanie i rozwiązywanie problemów w trafiony i skuteczny sposób. W Studio Software dążymy do tego, aby każdy z etapów rozwoju był jak najbardziej produktywny i skoncentrowany na potrzebach biznesowych. Staramy się zrozumieć potrzeby każdego klienta, dlatego poświęcamy czas na dokładną analizę i planowanie, aby opracować oprogramowanie dostosowane do indywidualnego biznesu. 

Od 2015 roku zbudowaliśmy już wiele dedykowanych rozwiązań produktowych zarówno dla startupów, jak i dużych przedsiębiorstw. Mamy doświadczenie w tym, jak poprowadzić Twój pomysł od walidacji do pełnej realizacji potrzeb biznesowych. Możesz zobaczyć portfolio naszych projektów i przekonać się jak różnorodne są rozwiązania, które zbudowaliśmy dla klientów z wielu branż.

Możemy pomóc Ci zaspokoić Twoje potrzeby biznesowe, budując oprogramowanie dedykowane dla Twojej firmy. Bez względu na to, jak złożony jest Twój projekt, nasi inżynierowie znajdą odpowiednie rozwiązanie. Chcesz wiedzieć więcej? Porozmawiajmy o Twoim projekcie!

 

Related Posts
21 grudnia 2022
5-gwiazdkowe opinie od Klientów na Clutch
Jeśli chcesz zbudować aplikację webową czy mobilną, wybór odpowiedniego zespołu programistów może być wyzwaniem. Z…
Czytaj więcej
14 lipca 2021
Prototypowanie aplikacji w praktyce — jak zaprojektować dobry produkt?
Masz pomysł na aplikację, od miesięcy wymyślasz kolejne funkcjonalności i nie możesz się doczekać, aż…
Czytaj więcej
24 czerwca 2021
Dług technologiczny na celowniku: jak skutecznie sobie z nim poradzić?
Dług technologiczny to powszechny problem, z którym boryka się wiele zespołów deweloperskich. Mimo że pojawia…
Czytaj więcej