Monitoring aplikacji — dobre praktyki i przydatne narzędzia

Karol
Karol
CTO & Co-founder

Praca nad aplikacją nie kończy się po jej uruchomieniu. Ważny jest też monitoring aplikacji, pozwalający zapewnić użytkownikom wyższą jakość obsługi, dzięki szybkiemu wyłapywaniu błędów i zapobieganiu dalszym problemom. Dlaczego monitorowanie aplikacji jest niezbędne i jakie narzędzia warto rozważyć? 

Monitoring aplikacji jest szczególnie ważny z punktu widzenia użytkownika końcowego. Pozwala na natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów i utrzymanie odpowiedniej jakości pracy aplikacji. Wgląd w metryki w czasie rzeczywistym pozwala zapobiegać poważnym problemom, jak np. utrata ważnych danych. 

Czym jest monitoring aplikacji?

Jest to proces mierzenia wydajności aplikacji, co pozwala zapewnić jej odpowiednie działanie i szybkie reagowanie w przypadku awarii. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi pozwala szybko zlokalizować przyczynę i miejsce w kodzie, w którym występuje błąd. 

Monitorowanie aplikacji można przeprowadzić za pomocą przeznaczonych do tego narzędzi, a także poprzez zbieranie i analizowanie logów. Monitoring aplikacji daje więc możliwość przewidywania ewentualnych problemów i reagowania, zanim użytkownicy zgłoszą błąd. Takie działania pozwalają np. zauważyć, że zapełnia się miejsce na dysku i szybko zwiększyć jego pojemność, bez ingerowania w działanie aplikacji. 

Wśród bezpośrednich korzyści, płynących z procesu jakim jest monitorowanie aplikacji znajdziemy nie tylko szybką identyfikację przyczyn źródłowych i zapewnienie użytkownikom pozytywnego doświadczenia, ale też krótszy czas rozwiązywania problemów i zwiększoną produktywność i zaangażowanie zespołu. 

Kiedy warto wdrożyć monitoring aplikacji i co monitorować?

Dzisiejsze środowiska aplikacji są bardzo rozproszone i podlegają ciągłym zmianom, zatem ważne jest wczesne wykrywanie problemów. Bez monitoringu trudno określić, czy dana aplikacja działa zgodnie z oczekiwaniami. 

Oczekiwanie od użytkowników, że będą wychwytywać błędy za nas, nie jest dobrym podejściem i niekorzystnie wpływa na doświadczenie korzystania z aplikacji. Monitoring jest więc szczególnie ważny np. przy rozbudowywaniu aplikacji i wprowadzaniu nowych funkcjonalności. Informacje o błędzie serwera czy błędach w kodzie można wyczytać z logów. Zarządzanie logami ułatwia też analizę danych historycznych, umożliwiając identyfikację źródeł problemów. 

monitorowanie aplikacji zalety

Zarządzanie logami aplikacji pozwala na szybką identyfikację błędów, np. w kodzie, umożliwiając szczegółowe badanie i analizę powiązań przyczynowo-skutkowych w celu znalezienia rzeczywistego źródła problemu. 

Warto wykorzystać narzędzie do gromadzenia wszystkich logów w jednym miejscu, co ułatwi ich analizę bez konieczności zaglądania do pliku. Takie podejście pozwala na szybszą identyfikację błędów i podjęcie odpowiednich działań. W przypadku wystąpienia błędów takich jak 4xx czy 5xx wiemy o tym fakcie od razu, a system momentalnie wskaże np. jakiego typu jest to błąd i w której linijce kodu on występuje. To znacząco przyspiesza proces znajdowania przyczyny problemu, a w efekcie jego szybszą eliminację.

Możliwość skonfigurowania alertów pozwala na wysłanie SMS-a lub maila natychmiast po pojawieniu się nieprawidłowości. Dzięki temu możemy szybko reagować, a narzędzia do wizualizacji metryk i logów umożliwiają szybkie sprawdzenie przyczyny problemu. Ważna jest więc odpowiednia konfiguracja alertów, aby otrzymywać dany typ komunikatu, bez wywoływania niepotrzebnych powiadomień. Zbyt duża liczba alertów może sprawić, że pominiemy te najistotniejsze. 

Narzędzia wspomagające monitorowanie aplikacji

Narzędzia do monitorowania aplikacji zapewniają szczegółowy wgląd w wydajność aplikacji i dają znacznie większe możliwości w postawieniu szybkiej diagnozy i rozwiązaniu problemów. Ich głównym zadaniem jest zbieranie, przechowywanie i analiza niezbędnych danych i metadanych w celu rozwiązywania problemów i optymalizacji wydajności

Najpopularniejsze narzędzia umożliwiają wysyłanie alertów o zdarzeniach, wykrywanie anomalii, wykrywanie źródła błędów, czy mapowanie strumienia wartości. Ważny jest więc dobór narzędzi, które pozwolą na szybką identyfikację potencjalnych problemów i błędów. Wysyłane przez nie powiadomienia i gotowe schematy działań znacznie ułatwiają prowadzenie kompleksowego monitoringu aplikacji. 

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi, pozwalających na monitoring aplikacji, wśród których znajdziemy: 

  • AWS – wiodący dostawca usług w chmurze ma w swoim portfolio narzędzia do monitorowania aplikacji, wśród których znajdziemy AWS X-Ray, Amazon CloudWatch ServiceLens czy Amazon CloudWatch Synthetics. Dostępne narzędzia umożliwiają m.in. reagowanie na zmiany wydajności, wykrywanie nietypowych zachowań w środowiskach, czy optymalizację wydajności aplikacji podczas skalowania.
  • Datadog – łatwo konfigurowalne narzędzie pozwalające na i dokładny wgląd w wydajność aplikacji w czasie rzeczywistym. Możliwość analizowania wszystkich danych z jednego miejsca umożliwia wychwycenie krytycznych błędów, zanim wpłyną na użytkowników końcowych. 
  • Zabbix – rozwiązanie typu open source, pozwalające na monitorowanie w czasie rzeczywistym tysięcy danych z serwerów, maszyn wirtualnych, aplikacji, urządzeń sieciowych. Wskaźniki monitorowania, jak wykorzystanie sieci, obciążenie procesora i zużycie miejsca na dysku umożliwiają szybkie wykrycie problemów. Zabbix można z łatwością skonfigurować zgodnie z naszymi potrzebami i preferencjami, a alerty wysyłane w mailach czy SMS-ach pozwalają na szybką reakcję w razie problemów. 
  • Grafana – kolejne narzędzie open source’owe, umożliwiające tworzenie zapytań i wizualizowanie wskaźników wydajności aplikacji za pomocą dostosowanych danych. Możliwość utworzenia pulpitów nawigacyjnych z panelami, z których każdy reprezentuje określone metryki w określonym przedziale czasowym, ułatwia dostosowanie narzędzia do konkretnego projektu czy potrzeb biznesowych. 

Rola zespołu w monitorowaniu aplikacji

Wykorzystanie narzędzi do monitorowania aplikacji pozwala na oszczędność czasu i szybkie reagowanie, jednak równie ważny jest zespół, który będzie czuwał nad stanem aplikacji. Odpowiednio szybka reakcja w momencie pojawienia się ewentualnych awarii, wychwytywanie błędów i zarządzanie pracą wymaga czynnika ludzkiego. To wszystko w połączeniu z umiejętnością przewidywania problemów i wykorzystywania danych do identyfikowania i rozwiązywania problemów, zanim wpłyną na klientów oraz wdrażaniem działań zaradczych daje pewność, że aplikacja działa w oczekiwany sposób

Aby monitoring aplikacji internetowych przyniósł oczekiwane rezultaty, niezbędny jest doświadczony zespół, który będzie czuwał nad całym procesem. Jeśli nie masz takich osób w swoim zespole, warto podpisać umowę utrzymaniową z firmą programistyczną.

Szukasz pomocy w kompleksowej opiece nad swoim produktem? Zgłoś się do nas! Chętnie pomożemy w  monitorowaniu wydajności aplikacji i zadbamy o prawidłowe działanie elementów infrastruktury.

Related Posts
12 stycznia 2018
Jak działa system monitoringu Zabbix?
Każda firma, która chce odnieść sukces na rynku, potrzebuje obecnie silnej infrastruktury, dobrze ugruntowanych połączeń…
Czytaj więcej
23 września 2019
Maile transakcyjne w aplikacji webowej — dedykowane oprogramowanie czy gotowe rozwiązanie?
Wybór systemu do wysyłki maili transakcyjnych nie należy do najłatwiejszych. Pewne jest to, że nie…
Czytaj więcej
12 grudnia 2018
Ile kosztuje zbudowanie aplikacji podobnej do WhatsApp’a?
Wiele razy zapewne zastanawiałeś się ile może kosztować aplikacja mobilna, która będzie służyła do komunikacji…
Czytaj więcej