Przykład Event Stormingu, czyli jak wygląda warsztat krok po kroku

Adam
Adam
CEO & Co-founder

Event Storming  to metoda, która pozwoli Ci w pełni zrozumieć działanie Twojego produktu, dzięki czemu świetnie sprawdza się w procesie tworzenia lub rozwijania aplikacji. W Studio Software zawsze przywiązywaliśmy dużą wagę do analizy projektu i potrzeb naszych klientów, dlatego Event Storming na stałe zagościł w naszych działaniach i jest stałym elementem kompleksowych warsztatów produktowych.

Jak zatem wygląda ten proces w praktyce krok po kroku i dlaczego metoda stale zyskuje entuzjastów? Przeczytaj poniższy artykuł, w którym pokazujemy przykład Event Stormingu i zobacz, jakie korzyści biznesowe przynoszą takie warsztaty.

Event Storming – krótka definicja new start

Co to jest Event Storming? Choć wyczerpującą odpowiedź na to pytanie znajdziesz w jednym z naszych artykułów, w ramach przypomnienia przedstawimy tylko kluczowe informacje.  To metoda służąca do odkrywania i  modelowania procesów wewnątrz skomplikowanych procesów. Pokazuje ona jak za pomocą odpowiednich zdarzeń opisać działanie naszego produktu. Technika ta została stworzona przez Alberto Brandolini i pierwsze wzmianki o niej pojawiły się w 2013 roku. Event Storming to świetne zaplanowana metoda warsztatowa, dzięki której w pełni zrozumiesz działanie swojej aplikacji.

Poprzez analizę konkretnych zdarzeń zachodzących w platformie możesz spojrzeć na dany produkt z zupełnie innej perspektywy. Zrozumienie sposobu działania aplikacji jest cenne zarówno dla Ciebie, jak i dla nas – warsztat dostarcza kluczowych informacji o Twoich potrzebach, co pozwala nam w późniejszym etapie zbudować produkt, który spełni swoje założenia.

W związku z tym, że odpowiednie przeprowadzenie warsztatów to podstawa, dużą wagę przywiązujemy do nieustannego rozwoju kompetencji i uczestniczymy w szkoleniach, które pozwalają nam jeszcze sprawniej i efektywniej wykorzystywać tą technikę na co dzień.

W ostatnim czasie wzięliśmy udział w kompleksowym szkoleniu prowadzonym przez Radka Maziarkę, na którym zgłębiliśmy tajniki prowadzenia warsztatów oraz metodę mapowania strumienia wartości, a także poznaliśmy w praktyce najlepsze przykłady Event Stormingu. Pod skrzydłami fachowców poszerzyliśmy wiedzę, dzięki czemu możemy zwiększyć potencjał naszych warsztatów. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak ten proces wygląda w praktyce.

Jak to działa? Przykład Event Stormingu krok po kroku

Czas na przykład Event Stormingu i przyjrzenie się procesowi z bliska. Przeanalizujmy warsztat poświęcony analizie systemu do zamawiania biletów w kinie – poznaj najważniejsze etapy w tym procesie.

1. Poznanie potrzeb

Na samym początku warsztatów produktowych kluczowe jest dokładne poznanie Twoich potrzeb, aby wiedzieć, co chcesz osiągnąć i na jakim produkcie Ci zależy.

W związku z tym zaczynamy zawsze od krótkiego przedstawienia, gdzie każdy opowiada, czym się zajmuje. Z naszej strony w warsztacie uczestniczą specjaliści zarówno od strony biznesowej, jak i technicznej, a także odpowiednio przeszkolony facylitator (prowadzący). Zaczynamy ogólną rozmową na temat projektu i Twojego doświadczenia — dopytujemy o wszystkie niezbędne szczegóły związane z jego realizacją, przyglądamy się celom i problemom, które chciałbyś rozwiązać.

W zależności od konkretnego projektu cele mogą być różne: od przebudowy niektórych procesów w celu usprawnienia pracy nad projektem, zdefiniowaniu zakresu projektu i sposobu działania aplikacji, czy rozpoczęcia jego kolejnego etapu. W naszym przykładzie koncentrujemy się na zrozumieniu, jak dokładnie ma działać oprogramowanie do zamawiania biletów.

Korzyści biznesowe:

 • poznajesz zespół warsztatowy i jego kompetencje,
 • przyglądasz się swojemu projektowi, analizując jego cele i ewentualne problemy.

2. Krótkie przedstawienie metody Event Storming

Kolejny krok skoncentrowany jest zazwyczaj na omówieniu metod wykorzystanych podczas warsztatu, w tym metody Event Storming — przypominamy, jak będzie wyglądał cały warsztat i omawiamy agendę, aby każdy z uczestników rozpoczynał go z odpowiednią dawką wiedzy dotyczącej całego procesu.

Przedstawiamy również tzw. kontrakt, czyli zbiór zasad, które umożliwiają przeprowadzenie efektywnego spotkania. Dotyczą one kwestii organizacyjnych, jak np. ustalenie czasu przerw, czy korzystania z telefonu, ale też podkreślamy znaczenie zaangażowania każdego z uczestników i otwartość na każde pytanie (stosujemy zasadę “nie ma głupich pytań”).

Nasz prowadzący szczegółowo przedstawia wspomniane zasady procesu i zachęca do różnych działań, które pomogą wynieść z niego jak najwięcej korzyści. To także dobry moment, aby porozmawiać o Twoich oczekiwaniach względem całej techniki.

Korzyści biznesowe:

 • otrzymujesz pełen pakiet informacji o warsztacie Event Storming,
 • wiesz, czego możesz się spodziewać i jak wykorzystać potencjał warsztatu.

3. Serce warsztatu — przykład Event Stormingu

Po krótkim wprowadzeniu rozpoczynamy kluczowy etap warsztatu, czyli analizę działania produktu. Proces jest dość prosty — uczestnicy warsztatu zapisują na kolorowych karteczkach różne zdarzenia (tzw. “Domain Events”) pojawiające się w trakcie działania programu, np. “kupiono bilet”, “zarezerwowano miejsce”, “wybrano model płatności”.

Następnie przyklejają karteczki na tablicy. Innymi słowy, nazywamy każde zdarzenie, jakie ma miejsce w aplikacji. Istotne jest modelowanie wydarzeń w czasie przeszłym, zatem odpowiadamy na pytanie: “jakie zdarzenie miało miejsce w domenie?

proces event stormingu
Przykład procesu Event Storming

Następnie przechodzimy do komend, czyli identyfikacji czynności użytkownika, które prowadziły do pojawienia się określonych zdarzeń. Posłużmy się naszym przykładem analizy systemu do kupowania biletów online i zdarzeniem, jakim jest rezerwacja miejsca na sali. Co zatem musiało się wydarzyć, aby miejsce zostało zarezerwowane?

 • użytkownik musi zobaczyć widok sali kinowej, aby mógł dokonać wyboru miejsca,
 • użytkownik klika na wybrane miejsce w celu rezerwacji,
 • pojawiają się kolejne kroki, w tym możliwość podania danych i płatności w celu dokończenia rezerwacji,
 • na tym etapie istotne jest również ustalenie różnych reguł i scenariuszy dotyczących wspomnianej akcji (przykładowo, co stanie się w momencie, jak płatność nie zostanie zrealizowana).

Oczywiście to tylko wybrane przykłady, gdyż każde zdarzenie dokładnie obudowujemy wszystkimi akcjami, które mogły wydarzyć się podczas jego realizacji, biorąc pod uwagę widok i użytkowników. Analizujemy kompleksowo każdy element, łącznie z akcjami zarówno w Twoim systemie jak i systemach zewnętrznych.

Niektóre akcje, choć z pozoru wydają się proste, wymagają wnikliwej analizy i wytypowania wszystkich zdarzeń, które tak naprawdę mogły mieć miejsce — okazuje się, że scenariuszy może być naprawdę wiele. Tak jak w powyższym przykładzie, musimy wziąć pod uwagę sytuację, co wydarzy się w systemie, gdy użytkownik będzie chciał kupić bilet bez logowania, lub płatność się nie powiedzie.

Ostatni etap tego procesu dotyczy odpowiedniego grupowania wszystkich informacji i stworzenia klarownej ścieżki działania systemu.

Korzyści biznesowe:

 • rozumiesz kompleksowo działanie Twojego systemu i widzisz funkcjonalności, które będą konieczne do wdrożenia
 • identyfikujesz ewentualne problemy i trudności

4. Podsumowanie

Na koniec robimy gruntowne podsumowanie wszystkich informacji i analizujemy zebrane wnioski. Dzięki warsztatowi posiadamy wiedzę o procesach zachodzących w aplikacji i wszystkich rolach w systemie. Dodatkowo możemy kompleksowo spojrzeć na projekt, ocenić jego złożoność i na tej podstawie oszacować dokładniej koszty projektu IT.

Co daje warsztat? Jeszcze raz o korzyściach biznesowych

Powyżej przedstawiliśmy przykład Event Stormingu i poszczególne etapy, które składają się na cały proces. Podsumujmy wszystkie korzyści Event Stormingu:

 • kompleksowo przeanalizujesz swój system, dzięki czemu dostrzeżesz wszystkie akcje niezbędne do jego stworzenia i zobaczysz np. jakie integracje IT będą konieczne do prawidłowego działania aplikacji
 • zauważysz złożoność systemu, dzięki czemu spojrzysz na niego z innej perspektywy i wytypujesz ewentualne braki, czy potencjalne problemy
 • analizując dokładnie swój projekt, możesz zweryfikować swój pierwotny pomysł i zobaczyć, co nie zostało uwzględnione we wcześniejszych etapach planowania projektu
 • nasz zespół dokładnie zrozumie Twoje potrzeby i otrzyma wszystkie niezbędne informacje, aby stworzyć dedykowany produkt
 • na podstawie wiedzy uzyskanej na warsztatach, jesteśmy w stanie przedstawić zdecydowanie dokładniejszą wycenę Twojego projektu.

Zakres warsztatów produktowych zawsze dopasowujemy do potrzeb naszego klienta i konkretnego projektu. Technika znajduje zastosowanie zarówno na początku tworzenia aplikacji, jak i w dalszych etapach, a w szczególnie w rozbudowywaniu skomplikowanego oprogramowania. Dla naszego zespołu kompleksowa wiedza na temat działania aplikacji jest kluczowa, aby wystartować z projektem i rozpocząć prace programistyczne.

Zastanawiasz się jak Event Storming może pomóc Twojej firmie? Chcesz efektywnie przystąpić do procesu tworzenia aplikacji? Skontaktuj się nami, a my pomożemy Ci rozwinąć wymarzony produkt.

Product workshops –
when do you need them?
Pobierz checklistę teraz! 👇 👇
Related Posts
17 kwietnia 2020
Co to jest Event Storming?
Pracujesz nad projektem IT, ale zauważyłeś, że zmierza on w nieco innym kierunku, niż powinien?…
Czytaj więcej
13 września 2022
Rejestr ryzyk — jakie ma znaczenie w zarządzaniu projektem IT?
Analiza ryzyka to element składowy zarządzania projektowego, która pozwala przygotować się na nieplanowane sytuacje w…
Czytaj więcej
9 lipca 2020
Kryteria akceptacji — jaka jest rola każdej ze stron zaangażowanych w projekt IT?
Skuteczna komunikacja między klientem a zespołem programistów jest kluczem do sukcesu w projektach IT. Duży…
Czytaj więcej