Strategia migracji do chmury. Jak przenieść swoje zasoby do AWS?

Sebastian
Sebastian
Full Stack Developer

Obecnie usługi chmurowe odgrywają większą rolę w transformacji cyfrowej niż kiedykolwiek wcześniej. Strategia przejścia przedsiębiorstw do chmury jest powszechna już od kilku lat, ale z powodu pandemii znacznie przyspieszyła, kształtując nowe trendy.

Według danych Statista, średnio sześć na dziesięć firm przeprowadziło już migrację do chmury. Z kolei zgodnie z najnowszą prognozą Gartner. Inc już 70% firm korzystających z chmury planuje w przyszłości zwiększyć swoje budżety, a do 2024 r. wydatki przedsiębiorstw na chmurę będą stanowić 14% globalnych przychodów IT .

Wzrost wykorzystania chmury jest ważnym znakiem dla firm, ponieważ ma w sobie ogromny potencjał rynkowy, a także stanowi impuls do innowacji i rozwoju swoich produktów i usług. W rzeczywistości 36% firm produkujących aplikacje, które korzystały z infrastruktury lokalnej do hostowania swojego oprogramowania, przeszło teraz do chmury.

Jednak aby transformacja okazała się sukcesem, a nie źródłem zbyt wysokich kosztów, trzeba dobrze przeanalizować i zaplanować proces migracji w kontekście wymagań biznesowych. Zacznijmy od tego czym tak naprawdę jest migracja do chmury, jakie są główne modele działań oraz jak wygląda strategia migracji korzystając z narzędzi AWS. 

Czym jest migracja do chmury?

Migracja aplikacji do chmury to proces przenoszenia danych, aplikacji z serwera lokalnego do środowiska dostawcy chmury. Proces migracji do chmury obejmuje przeniesienie aplikacji, baz danych, a nawet całej infrastruktury systemu do chmury. Może to również oznaczać migrację z jednej chmury do drugiej. 

Dlaczego migrować do chmury?

Wiele organizacji migruje lokalne aplikacje i dane z lokalnego centrum danych do infrastruktury chmury publicznej, aby oszczędzić koszty, skrócić czas dostawy lub zyskać większą elastyczność. Co więcej, migracja do chmury zazwyczaj jest drogą do dalszych innowacji. Oto niektóre z korzyści, które powodują, że organizacje migrują swoje zasoby do chmury:

Skalowalność

Skalowalność jest bardzo potrzebna w celu obsługi większych obciążeń, czy liczby użytkowników. W tradycyjnej infrastrukturze lokalnej skalowanie jest skomplikowane i kosztowne, firmy muszą kupować i konfigurować serwery fizyczne, licencje na oprogramowanie, pamięć masową i sprzęt sieciowy.

Skalowanie w chmurze jest znacznie prostsze. Większość usług w chmurze można zwiększać lub zmniejszać w zależności od potrzeb. Na przykład usługi pamięci masowej w chmurze zapewniają niemal nieskończoną ilość miejsca na dane, a firmy nie muszą zarządzać fizycznymi urządzeniami pamięci masowej. 

Niższe koszty

Jeśli usługi chmurowe są odpowiednio zarządzane, są znacznie tańsze niż utrzymanie infrastruktury lokalnej. Na przykład instancje AWS EC2 można skalować w górę i w dół, a firmy mogą wybierać spośród wielu różnych konfiguracji ustawień w zależności od potrzeb.

Ponadto infrastruktura chmury nie wymaga znacznych inwestycji wstępnych; użytkownicy płacą tylko za infrastrukturę, z której korzystają. Poza tym dostawcy chmury przejmują konserwację i aktualizacje, więc firmy migrujące do chmury mogą wydać znacznie mniej na operacje IT. Niższy poziom kosztów musi być jednak odpowiednio monitorowany i kontrolowany, aby uniknąć marnowania zasobów.

Wydajność biznesowa

Elastyczność platform chmurowych pozwala firmom reagować na zmieniające się wymagania klientów i rynku. Mogą szybko wdrażać i skalować infrastrukturę, poprawić wydajność i wygodę użytkownika końcowego. Aplikacje i witryny internetowe hostowane w chmurze można łatwo skalować w celu obsługi większej liczby użytkowników lub większej przepustowości.

Mogą też działać w lokalizacjach geograficznych w pobliżu użytkowników końcowych, aby zmniejszyć opóźnienia w sieci. Ponadto platformy chmurowe ułatwiają zespołom DevOps tworzenie aplikacji, umożliwiając firmom szybkie opracowywanie i wdrażanie nowych funkcji.

Lepsze bezpieczeństwo

Dostawca chmury zarządza częścią zabezpieczeń fizycznych i sieciowych oraz zapewnia narzędzia, które pomagają firmom monitorować i zabezpieczać infrastrukturę. Chociaż jest w dużej mierze odpowiedzialny za niektóre aspekty bezpieczeństwa infrastruktury, użytkownik musi upewnić się, że konfiguruje i zarządza usługami w chmurze zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa. Dlatego już na etapie planowania migracji trzeba zadbać o właściwą konfigurację.

Rozwój cyfryzacji

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do usług i danych w chmurze z dowolnego miejsca, niezależnie od tego, czy są pracownikami, czy klientami. Przyczynia się to do cyfrowej transformacji, zapewnia lepsze doświadczenia dla klientów i zapewnia pracownikom nowoczesne, elastyczne narzędzia.

migracja do chmury

Migracja do chmury AWS. Czy warto?

Według statystyk Cloud computing 2022 AWS (Amazon Web Services) jest numerem jeden jeśli chodzi o najpopularniejsze usługi dotyczące przechowywania plików. Jest to najbardziej wszechstronna i szeroko stosowana platforma chmurowa na świecie, oferująca ponad 200 w pełni funkcjonalnych usług. Wiele z nich opiera się na globalnej ofercie infrastruktury jako usługi (IaaS), czy Elastic Compute Cloud (EC2), która umożliwia tworzenie dynamicznych, skalowalnych, zautomatyzowanych środowisk obliczeniowych.

  • Koszt ━ Wdrożenie AWS zapewnia szeroką gamę usług, które pozwalają korzystać z dokładnie takiego poziomu jakiego potrzebujesz, aby kontrolować koszty. Na przykład możesz wykonać warstwowanie danych w chmurze i zapisać dane w niedrogiej usłudze przechowywania, takiej jak Amazon Glacier.
  • Skalowalność ━ Usługi chmurowe AWS oferują nieskończoną skalowalność, a także zapewniją wiele sposobów zarządzania nią — od automatycznego skalowania na instancjach EC2 po wdrożenia kontenerowe, funkcje bezserwerowe i nie tylko. 
  • Zwinność ━ AWS zapewnia wszechstronne podejście do automatyzacji, integruje się z przepływami pracy DevOps i pozwala zespołom na natychmiastowe działanie w środowiskach programistycznych, testowych i produkcyjnych w celu zorganizowania szybkiej iteracji. 
  • Wysoka dostępność i odzyskiwanie po awarii ━ Amazon oferuje wiele centrów danych na całym świecie, z funkcją Multi-AZ, która umożliwia uruchamianie usług w chmurze w wielu różnych centrach danych. Oznacza to, że w przypadku katastrofy, dotyczącej jednego regionu geograficznego, Twoje usługi będą dalej kontynuowane.

Co wziąć pod uwagę określajac strategię migracji? Wyzwania

Bardzo często w projektach migracji ograniczamy się tylko do technicznych aspektów, jak przenieść naszą aplikację do chmury. Krok, który powinien być ostatni, wykonujemy jako pierwszy. Nie można oczekiwać, że chmura w efektywny sposób rozwiąże wszystkie nasze problemy biznesowo-techniczne. Przyjrzyjmy się zatem, jakich błędów unikać w projektach migracji i jak powinien wyglądać modelowy projekt przejścia do chmury.

Strategia biznesowa

Wiele organizacji rozpoczyna migrację do chmury bez poświęcania wystarczającej ilości czasu i uwagi na swoją strategię. Pomyślne przyjęcie i wdrożenie chmury wymaga, kompleksowego planowania migracji. Każda aplikacja i zestaw danych mogą mieć inne wymagania i uwarunkowania oraz mogą wymagać innego podejścia do migracji. Dlatego trzeba przygotować jasne uzasadnienie biznesowe dla każdego obciążenia, które migruje do chmury.

Koszt

Podczas migracji do chmury wiele organizacji nie określa jasnych wskaźników KPI, aby mieć pewność, jakiej oszczędności zasobów oczekują po migracji. To sprawia, że ​​trudno jest zrozumieć, czy wdrożenie chmury AWS okazało się opłacalne. Ponadto środowiska chmurowe są dynamiczne, a koszty mogą się szybko zmieniać wraz z przyjmowaniem nowych usług i wzrostem wykorzystania aplikacji. Model „pay-as-you-go” w chmurze może wydawać się atrakcyjny i prostszy dla organizacji przyzwyczajonych do dużych inwestycji w infrastrukturę. Ale niestety to miecz obosieczny: lepiej jest zwracać baczną uwagę na wybór usług i korzystanie z nich, aby w przeciwnym razie nie doznać szoku pod koniec miesiąca;)

Bezpieczeństwo

Podczas migracji do chmury należy wziąć pod uwagę realia dotyczące bezpieczeństwa . Migracja danych lub aplikacji przez sieć otwiera możliwości potencjalnych ataków — takich jak kradzież danych uwierzytelniających, zainstalowanie złośliwego oprogramowania lub ataki wymuszające powtarzanie migracji i zużywanie zasobów systemowych.

W ramach przygotowań, trzeba koniecznie zapoznać się się z modelem współodpowiedzialności chmury AWS, która określa obszary, za które odpowiadasz. Dla użytkowników zazwyczaj oznacza to wszystko, co wykracza poza podstawową infrastrukturę, w tym dane, dostęp i nadzór. Wymaga też ustawienia reguł i struktury dotyczących zarządzania dostępem i monitorowania.

Zarządzanie IT

Niezwykle ważne jest więc zdefiniowanie ról i własności w chmurze. Wymaga to wcześniejszego określenia z góry, kto jest odpowiedzialny za zarządzanie różnymi aspektami obciążenia w chmurze. Czy to wspólne środowisko? W jaki sposób potwierdzana jest tożsamość i przyznawany lub ograniczany dostęp? Obejmuje to odpowiednią dokumentację ustawień i procesów.

3 strategie migracji do chmury

W wyzwań, które omówiliśmy przed chwilą widać, że przy migracji trzeba przeprowadzić głęboką analizę wymagań, ale główne ale strategie migracji aplikacji do chmury można podzielić na trzy kategorie. 

1. Lift-and-shift

Jest to najprostsza strategia migracji do chmury znana również jako “rehosting”. Jest to proces kopiowania aplikacji (instalatora i danych systemu plików) i ponownego instalowania jej w chmurze na platformie (zazwyczaj Windows lub Linux).  Lift-and-shift jest szybki i wiąże się z minimalnymi zmianami w aplikacji, ponieważ platformy typu IaaS, takie jak AWS EC2 zapewniają środowiska serwerowe, które są praktycznie identyczne jak serwery fizyczne.

Niestety, szybkość nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Ten rodzaj strategii nie wykorzystuje w pełni możliwości strategii chmurowej lub też mieć niekorzystne konsekwencji dla bezpieczeństwa czy zgodności hostowania.

2. Refaktoryzacja aplikacji

Refaktoryzacja aplikacji dla chmury jest zalecanym podejściem przez dostawców chmury. Celem przebudowy aplikacji jest wykorzystanie funkcji charakterystycznych dla natywnych środowisk przetwarzania w chmurze. Dzięki temu aplikacja będzie działać szybciej i będzie bardziej opłacalna, podczas gdy programiści będą mogli korzystać z nowych funkcji chmury, mających wpływ na szybkość, elastyczność i jakość aplikacji.

Jednak refaktoryzacja aplikacji, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich funkcji i wysokiej jakości obsługi klienta, może zająć wiele czasu, w zależności od stopnia złożoności aplikacji. Również koszt i ryzyko jest znacznie wyższe. 

3. Modernizacja za pomocą kontenerów

Kontener to jednostka oprogramowania, w której “spakowany” jest kod aplikacji wraz z bibliotekami i zależnościami, dzięki czemu aplikacja może być uruchamiana w dowolnym miejscu. Kontenery hermetyzują tylko kod środowiska uruchomieniowego wymagany przez aplikację i mogą być wykonane samodzielnie, bez obciążania całego środowiska.

Dzięki nim możliwa jest stopniowa migracja aplikacji do chmury bez konieczności refaktoryzacji całej aplikacji. Jeden z kontenerów, np. Docker, umożliwiają wykonanie usługi lift-and-shift dla niektórych składników aplikacji podczas refaktoryzacji innych. Jest to wygodne rozwiązanie w celu skrócenia czasu migracji oraz złagodzenia kosztów i ryzyka.

Jak sprostać wyzwaniom udanej migracji do chmury AWS

Wdrażanie chmury przynosi wiele korzyści, w tym większą skalowalność, elastyczność i sprawność biznesową. Może również pomóc w zwiększeniu innowacyjności i przeprowadzeniu transformacji organizacyjnej w celu sprostania zmieniającym się wymaganiom.

Jak omówiliśmy w tym artykule, każdy z kroków migracji do chmury wiąże się z własnymi wyzwaniami. Dlatego kluczem jest wsparcie partnera, który bezboleśnie przeprowadzi proces migracji Twojej infrastruktury do chmury. Jeśli masz pytania odnośnie swojego projektu, systemu, czy aplikacji, chętnie porozmawiamy o możliwości pomocy ze strony naszych specjalistów. 

Related Posts
22 kwietnia 2023
Środowisko AWS – o czym pamiętać przy wdrażaniu i skalowaniu?
Jeśli jesteś właścicielem startupu,  być może martwisz się skalowaniem swojej aplikacji wraz ze wzrostem jej…
Czytaj więcej
22 maja 2023
Tworzenie Aplikacji Mobilnych: Od Planowania do Wdrożenia
Użytkownicy, w ujęciu globalnym, nie rozstają się ze swoimi smartfonami przez ponad 5 godzin na…
Czytaj więcej
3 lipca 2017
Czujny Pan Jenkins, czyli trochę o Continuous Integration.
Ten, kto nie robi błędów, zwykle nie robi nic. Błędy  się więc zdarzają — rzecz…
Czytaj więcej