Node.js vs PHP: Która technologia lepiej się sprawdzi w Twoim projekcie?

Sebastian
Sebastian
Full Stack Developer
Mariola
Mariola
Content Writer

Obecnie dyrektorzy ds. technologii (CTO) radzą sobie z wyzwaniami cyfrowej transformacji, budując infrastrukturę IT, która jest zgodna z szybko ewoluującymi wymaganiami biznesowymi. Wybór technologii tworzących oprogramowanie może mieć ogromny wpływ na powodzenie projektu i sukces rynkowy. Jakie znaczenie ma w tym przypadku Node.js i PHP?

Stworzenie stabilnej i niezawodnej strony serwerowej to jedna z najważniejszych rzeczy w tworzeniu aplikacji. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej technologii, która spełni wszystkie Twoje potrzeby. Technologia internetowa odnosi się do strony klienta i serwera, która jest niewidoczna dla użytkowników i obejmuje język zaplecza, bazę danych i serwer. Zarówno Node.js, jak i PHP obsługują sieć, ponieważ są to najczęściej używane technologie po stronie serwera i obie mogą uruchamiać aplikacje o dowolnej złożoności. 

Teraz zagłębimy się nieco w porównaniu tych dwóch technologii, abyś sam mógł zdecydować, której użyć w swoich projektach.

Czym jest PHP i za co odpowiada?

PHP, skrót od Personal Home Page Tools oznacza: Hypertext Preprocessor. To otwarty język skryptowy po stronie serwera, stworzony w 1994 roku przez Rasmusa Lerdorfa. Od momentu powstania odniósł ogromny sukces. Niedawne badanie wykazało, że 77.4% stron internetowych na świecie używa PHP. Jest jednym z najczęściej używanych języków skryptowych typu open-source, używanym do tworzenia dynamicznych stron internetowych i aplikacji.

Więcej o znaczeniu i zastosowaniu języka PHP możesz przeczytać w  poniższym artykule

Zalety i wady PHP

Plusy PHP

 • Działa na prawie wszystkich serwerach i platformach.
 • Obsługuje niezliczone systemy CMS, między innymi WordPress, najczęściej używany CMS na świecie.
 • Łatwo jest skonfigurować środowisko programistyczne i proces. 
 • Nie potrzebujesz wirtualnego serwera z dostępem SSH, aby uruchomić PHP.
 • Istnieje silna społeczność twórców stron internetowych, którzy przyczyniają się do rozwoju języka, oprogramowania pomocniczego i materiałów szkoleniowych.
 • Jest bardzo łatwy do nauczenia i szybki do kodowania. 
 • Kod ma zgrabną składnię, która ułatwia szybkie pisanie linii kodu.
 • Jest obsługiwany przez wielu dostawców usług hostingowych. 

Minusy PHP

 • Interpretowany, a nie kompilowany kod — jest wolniejszy, ponieważ przetwarza wiersz po wierszu, wykonując następną funkcję dopiero po poprzedniej
 • PHP jest zorientowane na sieć i działa tylko na zapleczu Twojej witryny
 • Brakuje mu wydajności, jeśli chodzi o wykrywanie, filtrowanie i naprawianie błędów kodu.
 • Zaszłości ze starszych wersji, mogące wprowadzać chaos.

Czym jest Node.js i jak działa?

Node.js to środowisko uruchomieniowe JavaScript. Został opracowany przez Ryana Dahla w 2009 roku jako sposób na tworzenie skalowalnych i szybkich aplikacji i bardzo szybko zyskuje na popularności w społeczności deweloperów.

Korzystając z silnika V8 JS, Node.js dostarcza aplikacje o wysokiej wydajności i stabilności. Node.js wykonuje kod JavaScript poza granicami przeglądarki internetowej, współpracując bezpośrednio z systemem operacyjnym. Dzięki temu za pomocą JavaScriptu mamy dostęp do API systemu operacyjnego, w tym do systemu plików, bibliotek systemowych czy uruchomionych procesów (np. serwerów HTTP). Technologia ta zapewnia również dostęp do szeregu asynchronicznych operacji, dzięki czemu aplikacje są bardziej responsywne. Node.js ma na celu ujednolicenie tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu wyłącznie JavaScript.

Zalety i wady Node.js

Plusy Node.js

 • Może równolegle przetwarzać wiele funkcji i zdarzeń. Node.js najlepiej nadaje się aplikacji asynchronicznych np. aplikacji RTA (aplikacje czasu rzeczywistego), aplikacji do obsługi IoT.
 • Świetnie nadaje się do budowania dowolnego niestandardowego rozwiązania.
 • Wykorzystuje JavaScript, więc w całej aplikacji (backend i front-end) używany jest jeden język, dzięki czemu operacje na kodzie są bardzo wygodne. 
 • Przetwarzanie asynchroniczne JavaScriptu pozwala tworzyć wysoce skalowalne rozwiązania po stronie serwera, maksymalizując przy tym wykorzystanie jego procesora i pamięci
 • Jego wywołania usług są lżejsze niż wywołania PHP.
 • Umożliwia nawiązanie połączenia klient-serwer w czasie rzeczywistym.
 • Zapewnia łatwość pracy z JSON.

Minusy Node.js

 • Ekosystem modułów jest wciąż niedojrzały — nie nadaje się do zarządzania dużymi plikami
 • Systemy Zarządzania Treścią nie zapewniają jej obsługi.
 • Node.js jest dość nieefektywnym rozwiązaniem w przypadku aplikacji internetowych, które renderują wyrafinowaną grafikę i powodują duże obciążenie procesora.

PHP vs Node.js — główne cechy

PHP vs Node.js? Porównanie kilku najważniejszych aspektów

Nie da się jednoznacznie określić, czy lepiej wybrać Node.js, czy PHP. Każda z nich ma swoje zalety i wady, więc najważniejsze jest dobranie specyfikacji technologicznej do rodzaju i potrzeb projektu.

Poniżej omówimy kilka głównych cech wymaganych od danej technologii wraz z porównaniem, który stos technologiczny sobie lepiej radzi w danym zakresie.

Szybkość kodowania

Na aspekt szybkości kodowania przede wszystkim wpływa składnia języka — im prostsza i lepiej zaprojektowana, tym mniejszej ilości kodu potrzeba, aby wykonań program.

Node.js wymaga napisania dużo większej ilości linijek kodu, aby wykonać tę samą funkcjonalność co PHP. Z drugiej strony PHP działa z mniejszą liczbą linii kodu, ale wymaga nauczenia się stosu LAMP w celu pisania aplikacji. Mimo wszystko w szybkości kodowania PHP jest wyraźnym zwycięzcą.

Zwycięzca: PHP — prostsza składnia i mniejsza ilość kodu do napisania.

Szybkość wykonywania i obsługi żądań

Wysoka szybkość realizacji oznacza szybszy proces rozwoju i bardziej opłacalne projekty.

Node.js jest asynchroniczny, co daje mu przewagę nad innymi językami. Bycie asynchronicznym oznacza, że ​​nie trzeba czekać na pomyślne wykonanie modułu przed załadowaniem następnego. Takie wykonanie wyraźnie skraca czas przestoju aplikacji internetowej i zapewnia bezproblemową obsługę. 

Z kolei PHP jest synchroniczny, co oznacza, że kod jest wykonywany linia po linii, przy czym nowy kod nie zostanie przetworzony przed pomyślnym wykonaniem poprzedniej linii. PHP oferuje wolniejsze procedury wykonywania kodu. Oznacza to, że wszystkie moduły lub funkcje są przetwarzane w określonej kolejności. 

Kod asynchroniczny umożliwia jednoczesne wykonanie kodu bez oczekiwania na poprzednie wiersze. To rozróżnienie jest bardzo ważne i sprawia, że ​​Node.js jest szybki.

Zwycięzca: Node.js, ponieważ skraca czas oczekiwania i dostarcza dane w czasie rzeczywistym skutecznie i wydajnie, umożliwiając korzystanie z Node.js w projektach o dużym obciążeniu.

Wydajność

Wydajność jest jednym z najważniejszych wskaźników oceny aplikacji, ponieważ wpływa na wrażenia użytkownika, takie jak płynność działań i szybkość ładowania stron.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, Node.js działa asynchronicznie, a także wykorzystuje silnik Chrome V8, który przyspiesza wykonywanie poleceń. Chociaż wydajność jest również w dużej mierze wynikiem umiejętności i doświadczenia zespołu programistycznego, Node.js ma kilka zalet różniących go od PHP:

Mniej zależności

Każde żądanie do projektu PHP musi być kierowane do serwera WWW, a ten uruchamia interpreter PHP, który przetwarza kod i obsługuje go. Z drugiej strony Node.js nie wymaga takiej liczby zależności. Jest on lekki i zarządza różnymi aspektami aplikacji. 

Brak tłumacza 

Google wniósł ogromny wkład w wydajność silnika JavaScript V8. Dzięki temu Node.js jako język kompilowany jest bardziej zwinny i szybszy, ponieważ nie jest interpretowany tak jak PHP. Skompilowany kod może być bezproblemowo wykonany przez procesor komputera. Oznacza to, że kod wykonywalny jest określony w ojczystym języku procesora.

Natomiast interpretowany kod musi zostać przetłumaczony z oryginalnego formatu podczas wykonywania na instrukcje maszynowe procesora przez interpreter. Przekład ten powoduje wolniejsze działanie języka tłumaczonego. 

Sterowany zdarzeniami, nieblokujący strumień wejścia/wyjścia

Większość języków po stronie serwera, włącznie z PHP, używa modelu blokowania. Oznacza to, że gdy zażądasz informacji z bazy danych, żądanie zostanie wykonane i zakończy proces przed przejściem do następnej instrukcji.

Z Node.js można tworzyć funkcje zwrotne, które nasłuchują procesów i wykonują je jednocześnie. 

Choć PHP wykonuje działania wolniej niż Node.js, jednak można przyspieszyć pewne akcje, wykorzystując stworzony przez Facebooka Hack (obiektowy język programowania), który jest kompatybilny z PHP. Hack ma na celu przyspieszenie istniejącego kodu PHP. PHP może być używany z HHVM, czyli z maszyną wirtualną o otwartym kodzie źródłowym przeznaczoną do wykonywania programów napisanych w Hack. HHVM wykorzystuje podejście kompilacji just-in-time (JIT), aby osiągnąć dużą wydajność środowiska uruchomieniowego przy zachowaniu elastyczności programowania, co zwiększy twoją wydajność.

Zwycięzca: Node.js. Jeśli kwestia wydajności należy do priorytetów, wtedy zwycięzcą jest Node.js, który ją zapewnia. Oferuje także większą szybkość oraz płynne działanie zarówno dla programisty, jak i użytkownika końcowego.

Rozszerzenia, powiązanie z bazą danych

Zdolność technologii do podłączenia się do odpowiedniego typu bazy danych, konwencjonalnej lub relacyjnej, ułatwia wybór odpowiedniej technologii.

Jaka jest różnica w typach baz danych?

Konwencjonalne bazy danych przechowują dane hierarchicznie, natomiast relacyjne bazy danych zapisują dane za pomocą tabel, co czyni je wygodnym formatem do wykrywania relacji. Istnieją też nierelacyjne bazy danych NoSQL, które przechowują dane w formatach takich jak dokumenty, wykresy, pary kluczy i tak dalej. Zapewniają elastyczność i skalowanie wraz z dużą ilością danych, czy obciążeniem użytkowników.

PHP jest zwykle używany we współpracy z relacyjnymi i tradycyjnymi bazami danych, takimi jak 

 • MariaDB,
 • PostgreSQL, 
 • MySQL. 

PHP umożliwia połączenie z prawie wszystkimi systemami zarządzania bazami danych, takimi jak mSQL, SQLite itp. PHP może być również używany z Redis, MongoDB, ElasticSearch i innymi nierelacyjnymi bazami danych. Dzięki temu twórcy stron internetowych nie są ograniczeni do korzystania z konkretnej bazy danych i mogą wybrać najlepiej pasującą bazę dla projektu.

Dlatego, jeśli chcesz mieć dostęp do większej liczby opcji systemów zarządzania bazami danych, można użyć PHP. Jednak  w przypadku integracji z NoSQL jest to dłuższy i bardziej żmudny proces, ponieważ konfiguracja z PHP jest dość skomplikowana.

Z drugiej strony Node.js działa bezproblemowo i doskonale z:

 • Bazami danych SQL,
 • Bazami danych NoSQL, takie jak CouchDB i MongoDB,
 • Graficznymi systemami baz danych, takie jak Neo4j,
 • Pakietami NPM.

Node.js jest elastyczny i płynnie obsługuje szeroką gamę baz danych, w tym te NoSQL, takie jak MongoDB. Poza tym Node dobrze współpracuje z konwencjonalnymi i relacyjnymi bazami danych, nawet ze złożonymi, takimi jak bazy danych wykresów.

Zwycięzca: Node.js. Jeśli zamierzasz opracować skalowalny projekt internetowy, który spójnie i bezproblemowo pobiera dane z relacyjnych, konwencjonalnych lub NoSQL baz danych, warto zdecydować się na Node.js.

Funkcjonalność i rozwój

PHP jest czysto back-end’owym językiem programowania, co sprawia, że ​​jego zastosowania w aplikacjach są dość ograniczone. Aby przetestować, zarządzać, a nawet zaprojektować funkcjonalną aplikację webową, trzeba być wystarczająco biegłym w konfiguracji i podejściu do różnych systemów wraz z używaniem CSS i HTML.

Niezależnie od powyższych kwestii, PHP dynamicznie się rozwija, a programiści cały czas pracują nad nowymi funkcjonalnościami w celu ulepszeń.

Dla większości specjalistów kodowanie w PHP jest szybszą opcją, ponieważ nie ma potrzeby używania konwerterów ani kompilatorów. Pozwala na nawiązanie połączenia z bazą danych SQL bez ograniczeń hostingowych.

Jest jednak pewien kompromis – projekty PHP nie działają tak szybko, jak te opracowane w Node.js. Node.js łączy niektóre wymagane funkcje w jeden pakiet bez fragmentacji funkcjonalności, co stanowi wyraźną przewagę nad PHP. Dzięki Node.js można stworzyć integralne modele back-endu, ale nadal wymagają one:

 •  zwrotnego serwera proxy, takiego jak Nginx lub Apache,
 •  frameworka HTTP, takiego jak Express.js,  
 • baz danych, takich jak MySQL.

W przypadku Node.js wdrażanie frameworków i aplikacji wydaje się dużo bardziej skomplikowane. Z drugiej strony środowisko to działa płynniej i szybciej, ponieważ zapewnia niskie obciążenie serwera. 

Remis Node.js & PHP. System zarządzania pakietami Node.js (NPM) to plus, ale w porównaniu z PHP ich atrybuty są dość podobne. Więc chociaż kodowanie w PHP jest świetną opcją, gdy potrzebujesz szybkiego rozwiązania, ale jeśli potrzebujesz bardziej złożonego, zrównoważonego i wydajnego wyjścia, wybierz Node.js. 

Popularność i zastosowanie

Node.js jest zwykle stosowany w aplikacjach wielowątkowych, aplikacjach internetowych, przeglądarkach, czy grach. Technologia ta doskonale nadaje się do tworzenia dynamicznych, jednostronicowych aplikacji, działających w czasie rzeczywistym, które intensywnie wykorzystują dane.

Przykłady zastosowania technologii Node.js w popularnych aplikacjach:

 • usługi przesyłania strumieniowego (Netflix),
 • komunikatory internetowe (Slack),
 • edukacja online (Coursera), 
 • sieci społecznościowe (Twitter), 
 • aplikacje fintech (PayPal),
 • narzędzia do zarządzania projektami (Trello,Asana),
 • aplikacje do gier, 
 • live czaty, 
 • urządzenia i aplikacje IoT intensywnie wykorzystujące dane.

PHP jest również powszechnie używany w aplikacjach webowych. A ponieważ jest zbudowany jako język całkowicie skoncentrowany na backendzie, można go bezproblemowo zintegrować ze serwerami, bazami danych i HTML. Jest to również najlepszy wybór dla projektów stosu LAMP, takich jak Apache, MySQL i Linux. 

PHP jest często używane:

 • gdy masz do czynienia z systemami CMS (Joomla lub WordPress), które umożliwiają bardzo szybką konfigurację projektu internetowego. 
 • do budowania rynków eCommerce, 
 • skutecznych stron internetowych, 
 • platform e-mail marketingowych 
 • blogów biznesowych lub osobistych.

Niektóre z najbardziej znaczących projektów PHP to MailChimp, Wikipedia, Yahoo, Tumblr i Flickr. Projekty te osiągają świetne wyniki dzięki połączeniu PHP i scentralizowanego serwera.

Remis Node.js & PHP. Wynik jest ex aequo, ponieważ  praktyczne zastosowania  tych technologii się różnią i zależą od projektu, który chcemy rozwijać.

Społeczność i ekosystem

Biorąc pod uwagę, że PHP istnieje od 1994 roku i okazało się, że jest niezawodną i odnoszącą sukcesy technologią, ma znacznie większą społeczność.  Przyczynia się ona do tworzenia bibliotek, znajdywania rozwiązań pozwalających danej technologii uzyskać przewagę konkurencyjną. Poza tym lojalna społeczność tworzy dyskusje na GitHubie i innych portalach technicznych. Dzięki WordPressowi, który obsługuje miliony stron internetowych i wykorzystuje PHP jako zaplecze, technologia ta stała się szalenie popularna. 

Node.js to stosunkowo nowa technologia, która została wprowadzona na rynek w 2009 roku. Mimo że Node jest bardzo popularnym narzędziem do tworzenia back-end’u oraz zyskuje coraz większą popularność, społeczność jest mniejsza. Jednocześnie projekty Node są nowsze i bardziej odpowiednie dla obecnych deweloperów. Sposób opracowywania rozwiązań w Node.js  przez społeczność ułatwia realizację rozwoju obecnych projektów. W praktyce społeczność koncentruje się na dodawaniu unikalnych funkcjonalności do Node.js, zamiast służyć jako biblioteka do importowania funkcji z innych języków. 

Remis Node.js & PHP. Bez wątpienia liczba projektów jest większa w PHP niż w Node.js, ale nowsze projekty częściej wykorzystują Node.js. Użyte rozwiązania przez społeczność mogą być zastosowane zarówno w istniejących projektach PHP, jak i tych, które będą wykonywane w Node.js.

Koszt rozwoju i hosting

Opłacalność hostingu określa się przez analizę zakresu kompatybilności, z jaką konkretna technologia współdzieli lub dostarcza różne opcje. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że liczba dostępnych alternatyw bezpośrednio wpływa na koszty hostingu. Wybierając hosting, trzeba również wziąć pod uwagę bezpieczeństwo i szybkość aplikacji internetowej. 

W przypadku Node.js masz do dyspozycji szereg alternatyw, które pomagają tej technologii działać konkurencyjnie. Organizacja utrzymująca Node.js (Joyent) zapewnia system SmartOS, który doskonale zwiększa wydajność, ułatwia wdrażanie i debugowanie.

PHP obecnie obsługuje 79% wszystkich stron internetowych na świecie. Ze względu na swój ogromny zasięg, technologia została zaprojektowana z myślą o kompatybilności ze wszystkimi głównymi dostawcami usług hostingowych oraz umożliwia również zaspokojenie potrzeb wielu serwerów. Jednak LAMP nie jest zalecana jako najbezpieczniejsza technologia hostingu. 

Remis Node.js & PHP.PHP posiada szeroką kompatybilność z dostawcami usług hostingowych, ale Node.js oferuje to samo. Więc jeśli nie masz wysokich wymagań odnośnie do zapewnienia bezpieczeństwa, nie ma większej różnicy, którą technologię wybierzesz.

php pros and cons

node.js pros and cons

Node.js a PHP w projektach

Node.js to idealny wybór, do budowania dynamicznych  jednostronicowych aplikacji z wykorzystaniem Angular, React i JQuery dla frontend’u. Node jest częścią stosu MEAN (MongoDB, Express.js, Angular i Node.js), dlatego jego użycie ma sens, jeśli Twój stos składa się z tych narzędzi.

Node.js może samodzielnie obsługiwać urządzenia IoT, takie jak urządzenia śledzące kondycję, drony, a nawet roboty, a także platformy do strumieniowego przesyłania danych. 

Z kolei PHP to dobry wybór dla  dynamicznej zawartości strony i jest używany głównie do tworzenia stron internetowych. Szczególnie popularne jest użycie PHP w blogach i witrynach eCommerce, które wymagają wielu integracji. PHP jest częścią stosu LAMP (Linux, Apache lub Nginx, MySQL i PHP), więc włączenie go do stosu technologicznego, jest dużą pomocą, szczególnie gdy Twój projekt wymaga przydzielenia aplikacji określonego scentralizowanego serwera, który nie jest skalowany na wiele serwerów. Poza tym PHP istnieje dłużej i ma większą społeczność oraz bazę wsparcia, co jest świetną cechą każdej technologii.

Dobierz zespół pracujący w wybranej technologii

Jak już zdążyłeś zauważyć, zarówno Node.js oraz PHP posiadają swoje plusy, jak i minusy. Nie istnieje tutaj złoty środek, który rozwiąże wszystkie problemy techniczne. Podstawowym kryterium określenia architektury naszego projektu jest znajomość zakresu wymagań funkcjonalnych. Dobrze zaprojektowana, przemyślana architektura pozwoli odpowiedzieć, które z kluczowych elementów projektu mogą być problematyczne.  Po tej analizie powinniśmy być w stanie dopasować technologię do naszych potrzeb.

Oprócz znaczenia technologii ważna jest współpraca ze specjalistami posiadającymi wiedzę fachową i doświadczenie. Jeśli nie do końca jest jasne, kiedy użyć Node.JS czy PHP, skontaktuj się nami, aby otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania związane z wyzwaniami technologicznymi. Nasi eksperci są doświadczeni w budowie zaplecza aplikacji i chętnie porozmawiają o Twoim projekcie, 

 

Related Posts
9 grudnia 2020
5 powodów, dla których warto wykorzystać język PHP w kolejnym projekcie
PHP to skryptowy język programowania, wykorzystywanym głównie do tworzenia statycznych i dynamicznych stron i aplikacji…
Czytaj więcej
19 grudnia 2022
Laravel vs Symfony — porównanie frameworków PHP
Jaką technologię wybrać budując swój projekt? Jeśli tworzymy aplikacje webowe w PHP,  to decydując się…
Czytaj więcej
8 lipca 2021
Skalowanie aplikacji — jak efektywnie zarządzać danymi?
Rozwijanie aplikacji we właściwy sposób i zapewnienie możliwości skalowania pozwala przygotować projekt na rosnącą liczbę…
Czytaj więcej