Jak Design Sprint pomaga jasno zdefiniować założenia produktu?

Bartosz
Bartosz
Project Manager

„Design Sprint nadaje startupom supermoc: zanim podejmą jakiekolwiek kosztowne zobowiązania, mogą się szybko przenieść w przyszłość, by zobaczyć gotowy produkt i reakcje klientów”. (Jake Knapp)

Jeśli jesteś założycielem startupu, z pewnością zależy Ci na szybkim rozwoju swojego produktu oraz osiągnięciu sukcesu finansowego. Rozumiesz zatem, jak ważne jest maksymalne wykorzystanie funduszy na swój projekt, szczególnie w pierwszej rundzie finansowania. Ma to kluczowe znaczenie nie tylko dla istnienia Twojego produktu, ale często nawet całej działalności. W tej sytuacji z pomocą przychodzi Design Sprint lub jego wybrane elementy. Jest to proces umożliwiający podejmowanie sprawdzonych decyzji o krytycznym znaczeniu biznesowym.

Dlaczego ma tak istotne znaczenie? Design Sprint skraca kosztowną fazę projektowania i budowania MVP (Minimum Viable Product). Po kilku dniach takich warsztatów przechodzisz płynnie od fazy pomysłów do opracowywania prototypu produktu, maksymalnie wykorzystując fundusze na inwestycję.

Ale jak w ogóle doszło do powstania metodyki Design Sprint? Z jakich głównych elementów się ona składa? Omówimy również sytuacje, w których możliwe jest wykorzystanie tylko części tych warsztatów i wyjaśnimy, jak podchodzą do tego nasze zespoły projektowe.

Krótka historia Design Sprint Google

Proces zwany dzisiaj Design Sprintem zdefiniował w 2010 r. Jake Knapp podczas swojej pracy w Google Ventures. Rozwinął on metodologię, której celem było szukanie możliwości na zwiększenie wydajności spotkań i uproszczenie sprintów projektowych. Początkowe iteracje tego podejścia zyskały uznanie w branży. Następnie multidyscyplinarny zespół Google jeszcze bardziej udoskonalił ten proces i stworzył 5-fazowy warsztat projektowy.

Co to jest Design Sprint?

Z zasady Design Sprint to proces składający się z pięciu odrębnych etapów, w każdym z nich zespoły skupione na użytkowniku rozwiązują problemy projektowe. Sprint projektowy Google tworzy ramy do zrozumienia, odkrywania i wybierania najlepszych rozwiązań, aż do stworzenia i testowania prototypu. Wykorzystanie tego procesu w projekcie zmniejsza ryzyko niepowodzenia przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek.

Jak wygląda Design Sprint?

Poznajmy 5 podstawowych faz Design Sprintu:

1. Zrozumienie 

Etap ustalenia oraz poznania problemu, nad którym zespół będzie pracować. Chodzi o jak najlepsze zrozumienie użytkowników i ich potrzeb oraz sytuacji biznesowej. Ta część procesu oznacza mocne skoncentrowanie się na analizie sytuacji, a nie rozwiązaniu.

2. Definiowanie i szkicowanie pomysłów 

Zadaniem każdego uczestnika tego etapu jest przygotowanie notatek i stworzenie pomysłów na rozwiązanie problemu. Chodzi o inspirację do działania oraz samodzielną pracę nad pomysłami.

3. Decydowanie 

Na podstawie pomysłów, które wcześniej się pojawiły, analizuje się ich mocne i słaby punkty, by wyciągnąć wnioski oraz określić rozwiązanie mające jak największe szanse na osiągnięcie celu. 

4. Prototypowanie 

Jest to faza przygotowania prototypu produktu, który od strony interfejsu użytkownika będzie można pokazać użytkownikom. Chodzi o skupienie się przede wszystkim na użyteczności głównych funkcji.

5. Testowanie

To moment gdy produkt jest wstępnie wprowadzany do obiegu. Jego celem jest zebranie opinii, komentarzy oraz sugestii od przyszłych użytkowników. Dzięki temu dalsze prace nad produktem dają możliwość skutecznych ulepszeń.

Czy trzeba przeprowadzić wszystkie fazy Design Sprintu?

Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się uwzględnienie wszystkich faz sprintu projektowego, są jednak sytuacje, w których można przeprowadzić krótsze warsztaty produktowe z wykorzystaniem niektórych elementów Design Sprintu. Mogą one dostarczyć praktycznych rozwiązań do ściśle określonego wyzwania, które można przetestować z użytkownikami w późniejszym czasie.

Ważne jest, aby wybrać metody, które najlepiej sprawdzają się w konkretnym przypadku i zaplanować liczbę dni sprintu do potrzeb projektu. 

Metody Design Sprint

Jakie elementy sprintu projektowego wykorzystujemy na warsztatach produktowych?

W Studio Software organizujemy warsztaty produktowe zawierające część elementów Design Sprintu. Wynika to z faktu, że klienci z reguły potrzebują szybszej analizy działania aplikacji, tak by otrzymać niezbędną dokumentację, plan projektu i estymację.

Poszczególne etapy projektowe wykorzystujące framework Design Sprintu:

FAZA ODKRYWANIA

1. Zrozumienie

W pierwszym etapie definiujemy cel projektu, a członkowie zespołu  rozważają wszelkie strategie i spoglądają na projekt pod wieloma kątami. Na tym etapie wykorzystujemy techniki pozwalające zrozumieć potrzeby klienta i sposób ich zaspokojenia z wykorzystaniem kanwy propozycji wartości (Value Proposition Canvas). Następnie określamy priorytetyzację zadań przy użyciu metody MoSCoW — dzięki czemu możemy wraz z klientem zdecydować jakie funkcjonalności dają największą wartość.

EVENT STORMING

2. Szkicowanie — przygotowanie User Flow Diagram

Jeśli mamy przygotowane priorytety MoSCoW to wiemy, jaka jest kolejność działań w kolejnym etapie, czyli podczas głównej fazy warsztatów Event Storming. W początkowym etapie koncentrujemy się na analizie rozwiązań konkurencyjnych, aby zebrać najciekawsze inspiracje. Aby ułatwić sobie zadanie, szkicujemy widoki. Między innymi korzystamy z popularnego narzędzia wykorzystywanego w Design Sprincie o nazwie Szalona Ósemka. W tym modelu angażujemy każdego uczestnika warsztatów – każdy w ciągu 8 minut ma stworzyć prosty schemat danego widoku według własnego uznania.

Następuje wtedy szkicowanie poszczególnych pomysłów. Mogą być one przedstawiane wspólnie lub każdy członek zespołu może to robić indywidualnie. Każdy z uczestników ma szansę na stworzenie autorskiej koncepcji. Na tej bazie budujemy wstępne wyobrażenie o danym widoku, co pozwala później stworzyć wstępny projekt. 

3. Decydowanie

W tym etapie grupa projektowa podejmuje decyzję, który projekt jest najlepszy. Najlepsze pomysły na widoki wybieramy za pomocą głosowania. W efekcie te, które uzyskują największą liczbę głosów, przechodzą do dalszych prac i na ich bazie tworzony jest prototyp, który jest później testowany. 

Następnie  wykorzystujemy zdobytą wiedzę, żeby mapować produkt i sposób działania poszczególnych funkcji. Po zrobieniu szkiców i podjęciu decyzji o ostatecznej wersji funkcjonalności produktu przygotowujemy User Flow Diagram, żeby lepiej zobrazować cały wynik. Następnie przenosimy tablicę z karteczkami do wersji cyfrowej (Miro).

W tym czasie klient otrzymuje od nas pełną dokumentację techniczną wymagań funkcjonalnych, estymację projektową oraz opcjonalnie rejestr ryzyk. Jeżeli jest dalsza chęć do współpracy — tworzymy prototyp projektu, przeprowadzamy testy deweloperskie oraz badania wśród użytkowników aplikacji. Więcej o przebiegu budowy aplikacji krok po kroku możesz przeczytać w artykule — Jak wygląda proces tworzenia dedykowanego oprogramowania?

Elementy Design Sprint

Design Sprint, czy warsztaty produktowe?

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji klienta, złożoności projektu i budżetu. Przeprowadzenie całego 5-fazowego sprintu projektowego sprawdza się wtedy, gdy masz potrzebę i środki, by przeanalizować czy inwestycja w dany produkt będzie się opierać na rzeczywistych danych, a nie na przeczuciach.

Z kolei jeśli masz już  jasno określony kierunek, w którym chcesz rozwijać produkt i zestaw funkcji, które muszą zostać wdrożone, by to osiągnąć, to prawdopodobnie nie potrzebujesz całego Design Sprintu. W takim przypadku wystarczą warsztaty produktowe, podczas których przeanalizujesz techniczne aspekty działań i skupisz się na określeniu priorytetów i zakresu prac.

Jeśli chciałbyś szybko opracować szkic rozwiązania, które pozwala na weryfikację pomysłu, skorzystaj z pomocy doświadczonych specjalistów i porozmawiaj z nimi. Zadbają oni o pomyślność projektu przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka związanego z rzeczywistym wdrażaniem produktu.

Pobierz swojego ebooka! 👇 👇

Related Posts
12 grudnia 2019
Jak przeprowadzić idealny kickoff meeting (spotkanie startowe projektu)?
Spotkanie startowe w projekcie jest jak wyruszenie w dobrze zaplanowaną podróż. Dzięki temu, że nie…
Czytaj więcej
17 października 2022
Projektowanie aplikacji mobilnych — Rola UI/UX
Statystyki podają, że ponad 6,3 miliarda osób używa smartfonów na całym świecie, co wyraźnie wskazuje…
Czytaj więcej
9 lipca 2020
Kryteria akceptacji — jaka jest rola każdej ze stron zaangażowanych w projekt IT?
Skuteczna komunikacja między klientem a zespołem programistów jest kluczem do sukcesu w projektach IT. Duży…
Czytaj więcej