WAGO — Warsztaty produktowe pomogły uzyskać pełen obraz aplikacji
Frame 4252

Case study

WAGO – Warsztaty produktowe pomogły uzyskać pełen obraz aplikacji

WAGO to znany na całym świecie producent nowatorskich komponentów połączeniowych do przewodów elektrycznych oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej i budynkowej. Oddział w Polsce jest częścią międzynarodowej Grupy WAGO.
Potrzebą Klienta było stworzenie produktu pod konkretną, wewnętrzną grupę odbiorców. Chodziło o aplikację społecznościową dla elektryków i hurtowni elektrycznych, która umożliwiłaby dzielenie się efektami prac w wewnętrznej sieci specjalistów.
Frame 4255

Wyzwanie

Potrzeba doprecyzowania sposobu działania aplikacji oraz kompleksowej analizy technicznej

Klient posiadał sprecyzowane wymagania niefunkcjonalne oraz biznesowe dotyczące projektu w postaci specjalnego dokumentu, który zawierał pomysły na jego implementację. Jednak nie było w nim dokładnego spisu procesów i wymagań technologicznych, dlatego klient zdecydował się na współpracę w ramach warsztatów produktowych. Głównym celem było większe doprecyzowanie sposobu działania aplikacji oraz kompleksowa analizy techniczna.
W ramach analizy przedwdrożeniowej zapoznaliśmy się z wszystkimi materiałami, które pomogły kompleksowo przygotować się do warsztatów produktowych. W tym czasie skupiliśmy się na poznaniu dostępnych informacji i stworzeniu ścieżek, możliwych do implementacji na podstawie pomysłów interesariuszy.

Nasze rozwiązanie

Jaki był przebieg warsztatów produktowych?

EDUKACJA PROFESJONALNE TECHNIKI WARSZTATOWE

Warsztaty produktowe trwały trzy dni i miały na celu zarówno pomoc dla Klienta w zakresie zrozumienia działania aplikacji, jak i przygotowaniu projektowym dla zespołu deweloperskiego. Poszczególne techniki wykorzystywane podczas sesji ułatwiły zrozumienie poszczególnych etapów działania aplikacji.
Faza odkrywania (Discovery) – Dzień 1
Na tym etapie koncentrowaliśmy się przede wszystkim na dokładnej analizie grupy docelowej oraz badaniu potrzeb. W trakcie fazy odkrywania krok po kroku badaliśmy charakterystykę produktu i potrzeby użytkowników, a także określaliśmy wartości, jakie możemy dostarczyć za pomocą aplikacji.
Zebranie ankiety wstępnej dla klienta (przed warsztatem)
Faza definiowania celów
Definiowanie użytkowników i grup docelowych
Mapowane celów na funkcjonalności
Event Storming — Dzień 2
Po zebraniu informacji o użytkownikach produktu tworzyliśmy wizualizację procesów zachodzących w aplikacji. Analizowaliśmy jej działanie, badając konkretne zdarzenia, które mają miejsce na każdym etapie.
W tym celu zespół specjalistów podzielił się na trzy grupy, w którym każda pracowała nad danym obszarem funkcjonalnym. Wszystkie zdarzenia zapisywaliśmy na kolorowych karteczkach prezentujących ścieżkę działania systemu. Następnie członkowie każdej z grup się wymieniali, po to by każdy uzyskał pełen obraz projektu.
Szkicowanie widoków — Dzień 3
W kolejnym dniu pracowaliśmy z widokami projektu. Za pomocą metody “Szalonych Ósemek” stworzyliśmy proste szkice widoku aplikacji i na ich podstawie zbudowaliśmy User flow diagram określający sposób działania użytkownika w aplikacji.
wago_illustration_studiosoftware_color-1

Zakres pracy

Kluczowe rezultaty warsztatów

01.
Plan potrzebny do stworzenia MVP wraz z pełną analizą wymagań funkcjonalnych
Opracowano skuteczny plan wdrożenia projektu z wytypowaniem kluczowych funkcjonalności, które mają być zbudowane.
02.
Cyfrowa dokumentacja User Journey Diagram
Klient otrzymał pełen pakiet materiałów m.in. efekt prac na tablicy Miro wraz z odzwierciedleniem procesów w aplikacji.
03.
Dokładna estymacja kosztów oparta na wiedzy zespołu deweloperskiego
Zgromadzone dane podczas warsztatów produktowych ułatwiły uzyskanie oceny złożoności projektu. To wpłynęło na przygotowanie dokładnej estymacji kosztów
Współpraca w ramach warsztatów przebiegła świetnie, ponieważ wewnętrzny zespół po stronie Klienta był bardzo zaangażowany w projekt. Dużo wniosła wiedza ekspertów z danej branży oraz zrozumienie roli docelowych użytkowników aplikacji. Jesteśmy przekonani, że pozytywne efekty warsztatów produktowych w przyszłości przełożą się na stworzenie produktu, który odniesie sukces na rynku.

wago_illustration_studiosoftware_color-1

Zamów warsztaty produktowe już teraz!

Zamów warsztaty produktowe już teraz!