Recon Verification – Warsztaty produktowe umożliwiające zdefiniowanie złożoności aplikacji
Case Study
MedTech

Recon Verification – Warsztaty produktowe umożliwiły poznanie złożoności aplikacji

Star Protection to największa prywatna firma ochroniarska na północno-zachodnim wybrzeżu USA zatrudniająca oficerów ochrony specjalizujących się w monitorowaniu bezpieczeństwa, przeprowadzenia patroli i ochrony osób na wysokich stanowiskach. Z kolei Recon Verification to firma, która bardzo dokładnie weryfikuje pracowników, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa swoim klientom. Oba podmioty ściśle ze sobą współpracują.

Dokładna analiza przyszłych pracowników jest dla Klienta niezwykle ważna. Obecnie gdy osoba aplikująca wysyła CV do ich biura, jest sprawdzana przez pracowników Recon Verification na wielu możliwych polach np. pod kątem danych osobowych, czy rejestrów karnych. Poprzez wysoce selektywny proces łączy umiejętności własnych pracowników z wymaganiami dotyczącymi konkretnego stanowiska i potrzebami klienta.

hero_img_desktop
hero_img-mobile
Branża
MedTech
Technologie
React
Node.js
Amazon AWS
PostgreSQL
Technologie
React
Node.js
Amazon AWS
PostgreSQL
Potrzeba doprecyzowania sposobu działania aplikacji oraz określenia czasochłonności działań

Potrzebą Klienta było stworzenie aplikacji webowej, która odciążyłaby pracowników Recon Verification i zautomatyzowała wiele działań. Klient miał przemyślane założenia związane z produktem, więc nie było konieczne wykonania dodatkowej pracy koncepcyjnej z naszej strony. Jednak potrzebą Klienta było poznanie dokładne złożoności działania aplikacji oraz określenia czasochłonności swoich założeń.

Przed spotkaniem na wirtualnej tablicy Miro rozpisaliśmy dokładny plan na 2 dni warsztatów, każdy poprowadzony etap, krok po kroku, z dokładnością praktycznie co do minuty. Dzięki naszemu doświadczeniu w prowadzeniu warsztatów online komunikacja i przebieg spotkań odbywał się bardzo płynnie.

Nasze rozwiązanie

Jaki był przebieg warsztatów produktowych?

Warsztaty trwały dwa dni i odbywały się zdalnie. Udział w nich brało trzech członków naszego zespołu, między innymi Project Manager, programista i CEO Studio Software, a ze strony klienta dwie osoby, wśród nich wiceprezes firmy. Aby ułatwić komunikację, w trakcie warsztatów zdalnych korzystaliśmy z różnych cyfrowych narzędzi, między innymi wirtualnej tablicy Miro.

Faza odkrywania (Discovery) – Dzień 1
W tej fazie koncentrowaliśmy się przede wszystkim na dokładnej analizie grupy docelowej oraz badaniu potrzeb. W tym celu wykorzystaliśmy jedną z popularnych technik – Value Proposition Canvas. Za pomocą tego modelu krok po kroku zbadaliśmy potrzeby grupy docelowej Klienta, a także określiliśmy wartości, jakie możemy jej dostarczyć za pomocą aplikacji webowej. W trakcie tego etapu zastanawialiśmy się, jak za pomocą tego produktu możemy pomóc Klientowi zrealizować jego cele i ułatwić codzienną pracę. Następnie określiliśmy priorytety zadań przy użyciu metody MoSCoW — dzięki czemu możemy wraz z klientem zdecydować jakie funkcjonalności dają największą wartość.

  • Zebranie ankiety wstępnej dla klienta (przed warsztatem)
  • Faza definiowania celów
  • Definiowanie użytkowników i grup docelowych
  • Mapowane celów na funkcjonalności

Event Storming — Dzień 2
Po zebraniu informacji o użytkownikach aplikacji stworzyliśmy wizualizację procesów zachodzących w aplikacji. Badaliśmy jej złożoność i etapami analizowaliśmy jej działanie, badając konkretne zdarzenia, które w niej zachodzą. Następnie tworzyliśmy wizualizację procesów na kolorowych karteczkach wirtualnej tablicy Miro. Na koniec w Figmie zbudowaliśmy User Flow Diagram, czyli ścieżkę działania systemu.

middle_image-desktop
middle_img-mobile
Zakres pracy

Kluczowe rezultaty warsztatów

01
Value Proposition Canvas
Graficzna forma przedstawiająca potrzeby i cele Klienta wraz z odpowiadającymi im zadaniami, które wykona aplikacja
02
Priorytetyzacja MoSCow
Tabela przedstawiająca priorytety celów i funkcjonalności w projekcie
03
MVP Scope
Zakres działań potrzebny do stworzenia prototypu. Następnie doświadczony designer projektuje klikalny prototyp, na bazie kluczowych wniosków z warsztatu.
04
User Flow Diagram
Graficzna prezentacja przedstawiona na wirtualnej tablicy Miro ułatwiła wizualne wyobrażenie sposobu działania aplikacji i procesów, które w niej zachodzą.
06
Estymacja kosztów i spis wymagań technicznych
Podczas warsztatów oceniliśmy dokładny zakres projektu, dzięki czemu mogliśmy stworzyć dokładną estymację. Dobraliśmy również technologie dopasowane do potrzeb rozwiązania Klienta.
Potrzebujesz darmowej konsultacji?
Napisz do nas, a my za darmo oszacujemy Twój projekt.