WSiP – Warsztaty produktowe umożliwiające zaprojektowanie systemu dla wydawnictwa
image_workshop_2

Case study

Kompleksowe warsztaty produktowe dla WSiP

WSiP (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) to kultowe polskie wydawnictwo edukacyjne założone w 1945 w Warszawie. Jako doświadczony wydawca, WSiP ma już na swoim koncie miliony wydrukowanych podręczników do szkół ogólnokształcących i zawodowych oraz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydawnictw edukacyjnych w Polsce.
W ramach współpracy przeprowadziliśmy kompleksowe warsztaty produktowe dla klienta, a następnie na podstawie zgromadzonych wniosków rozpoczęliśmy tworzenie dedykowanego systemu.
image_workshop_2

Wyzwanie

Zmapowanie kluczowych procesów w aplikacji i stworzenie nowej wersji systemu

Klientowi zależało na stworzeniu nowego systemu na bazie istniejącego narzędzia, które nie było wystarczająco wydajne i przy wzmożonym ruchu pod koniec okresów rozliczeniowych nie spełniało swojej funkcji. System o roboczej nazwie nakładka na Hubspota służy pozyskiwaniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych z ankiet od nauczycieli gromadzonych przez konsultatów edukacyjnych oraz pracowników telecentrum.
Udoskonalenia i rozwój funkcjonalności nowego systemu miały zdecydowanie ułatwić pracę użytkownikom. Celem było dostosowanie nowej wersji aplikacji do urządzeń przenośnych, takich jak laptopy i tablety, dzięki czemu proces ankietowania miał stać się przyjemniejszy oraz dużo bardziej wydajny, a dostęp do informacji – zdecydowanie łatwiejszy. Kluczowa była również możliwość bieżącego dodawania danych do systemu.

Aby móc stworzyć wydajne oprogramowanie w pełni odpowiadające potrzebom użytkowników, klient potrzebował kompleksowej analizy grupy docelowej, zmapowania kluczowych procesów w aplikacji i zweryfikowania zgromadzonych materiałów.

Nasze rozwiązanie

Jak pomogliśmy klientowi osiągnąć cele biznesowe?

EDUKACJA DOGŁĘBNA ANALIZA APLIKACJI I GRUP DOCELOWYCH

Zaproponowaliśmy klientowi udział w warsztatach produktowych, które adresowały aktualne wyzwania i problemy. Klientowi zależało na możliwość konsultacji pomysłu ze specjalistami, a także świeżym spojrzeniu na zgromadzone materiały i ich analizie.
Na warsztatach skoncentrowaliśmy się na dogłębnym zrozumieniu jego potrzeb, przeanalizowaniu działania aplikacji oraz zgromadzeniu informacji umożliwiających szybkie rozpoczęcie procesu tworzenia systemu. W ramach sesji bardzo szeroko omówiliśmy wszystkie aspekty związane z tworzeniem aplikacji i dopasowaniem jej do grupy docelowej korzystając z profesjonalnych technik.
Warsztaty umożliwiły wymianę spostrzeżeń pomiędzy pracownikami z różnych działów i spojrzenie na produkt z szerszej perspektywy. Zmapowaliśmy wszystkie najważniejsze procesy w aplikacji za pomocą metody Event Storming. Rozrysowanie procesów pomogło zrozumieć, które funkcjonalności są kluczowe, jakich brakuje, a także umożliwiło wskazanie niezbędnych integracji w systemie. Po sesjach dostarczyliśmy komplet materiałów, w tym bardzo kompleksową analizę przedwdrożeniową, co pozwoliły na szybki i bezproblemowy start developmentu.
Wnikliwa weryfikacja potrzeb grupy docelowej i cech systemu
Zrozumienie złożoności aplikacji i najważniejszych procesów w niej zachodzących
Identyfikacja potencjalnych wąskich gardeł i luk
Przygotowanie wszystkich materiałów umożliwiających start prac programistycznych
wsip_illustration_studiosoftware_color

Zakres pracy

Kluczowe rezultaty warsztatów

01.
Zmapowanie najważniejszych procesów w aplikacji
Wykorzystując profesjonalną metodę Event Storming, stworzyliśmy dla klienta wizualizację procesów na wirtualnej tablicy Miro.
02.
Identyfikacja praktycznych potrzeb grupy docelowej
Za pomocą techniki Value Proposition Canvas i pogłębionego wywiadu z klientem wyróżniliśmy cechy systemu, które odpowiedzą potrzebom użytkowników, przykładowo dostępność z poziomu tabletów i innych urządzeń.
03.
Kompleksowa analiza przedwdrożeniowa na podstawie dokumentów z warsztatów
Stworzyliśmy obszerny dokument zawierający niezbędne informacje do późniejszych prac nad systemem, w tym: spis funkcjonalności, rejestr ryzyk, analizę SWOT, dokładną estymację kosztów, a także harmonogram prac w Jira (przewidziany czas na dostarczenie danej funkcjonalności).
04.
User Journey Diagram
To ścieżka użytkownika dla najważniejszych procesów ankietowych, dzięki czemu klient mógł zobaczyć, jak użytkownik porusza się po aplikacji.
wsip_illustration_studiosoftware_color

Zamów warsztaty produktowe już teraz!

Zamów warsztaty produktowe już teraz!